“เบิร์กลีย์” เริ่มหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารระดับสูงในไทย

ผู้จัดการออนไลน์

       

        การเรียนรู้ไม่ได้หยุดนิ่งแค่ในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองไปตลอดชีวิต ไม่เว้นแม้กระทั่ง CEO ระดับสูง สถาบัน เบิร์กลีย์ เอ็กเซ็กคิวทีฟโค้ชชิง (Berkeley ECI) ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์การศึกษา ผู้บริหารยูซี เบิร์กลีย์ มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย โดยใช้หลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนมาตรฐานเดียวกับการเรียนที่ Berkeley ECI ที่สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559
       

       
        หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและนักธุรกิจทั้งในประเทศไทย และในประเทศกลุ่ม AEC ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อก้าวเป็นผู้นำยุคใหม่ใน AEC และในเวทีระดับโลก โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลาทั้งสิ้น 10 วัน หรือ 80 ชั่วโมง พร้อมรับการโค้ชรายบุคคลต่อเนื่องอีก 4 เดือน โดยโค้ชจากสถาบันฯ
       
        
        นายดอย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบัน เบิร์กลีย์ เอ็กเซ็กคิวทีฟโค้ชชิง เปิดเผยว่า
       
       
        “จากการที่ได้ทดลองนำหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารระดับสูงเข้ามาสอนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 จากสถิติข้อมูลจำนวนผู้บริหารที่สำเร็จหลักสูตรฯ มีเพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวมสัดส่วนของผู้บริหารคนไทยที่จบหลักสูตรฯ ล่าสุดจากตัวเลขที่ทางสถาบันฯ ได้รวบรวม ในปี 2559
       
       
        พบว่ามีคนไทยกว่า 20% ของผู้ที่จบหลักสูตรฯ ทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ที่มาจากกลุ่มประเทศอื่นๆ ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีทั้งจากผู้นำในประเทศไทย และจากต่างประเทศ การที่สถาบันฯ เลือกนำหลักสูตรฯ เข้ามาสอนในประเทศไทย นอกจากตอบความต้องการในการพัฒนาผู้นำที่เติบโตขึ้นในภูมิภาคเอเชียแล้ว ยังเป็นการตอบรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
       
       
        จุดประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าวเพื่อปูรากฐานให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้นำของภูมิภาค รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้นำไทยได้พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวเป็นผู้นำยุคใหม่ที่แข็งแกร่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในเวทีระดับโลก
       
       
        ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นใบสมัครหรือดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรการโค้ชผู้บริหารระดับสูง ของสถาบัน เบิร์กลีย์ เอ็กเซ็กคิวทีฟโค้ชชิง ที่จัดสอนในประเทศไทยได้ที่ http://www.berkeleyeciasia.com
        
       

       
       

ข่าวยอดนิยม