6 บุคลิกภาพ เครื่องมือค้นหางานที่ใช่

        การเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับน้องๆ ว่าที่บัณฑิตมักตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยครั้งว่า ‘จบไปแล้วจะทำงานอะไร’,‘ฉันควรเลือกระหว่างงานที่ชอบหรือได้เงินเดือนเยอะ’ หรือยิ่งไปกว่านั้นบางคนอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการเดินทางไปสายใด วันนี้ Life on Campus นำทฤษฎีของนักจิตวิทยา John L. Holland ที่ The newyork time นำมาเผยแพร่ ว่าด้วยการจำแนกคนออกเป็น 6 ประเภทตามลักษณะนิสัยเชื่อมโยงกับอาชีพที่เหมาะ
       
       คนจริงจัง (Realistic หรือ doer)

       

        คนประเภทนี้จะใช้ชีวิตอิงตามเหตุผลมากกว่าความรู้สึก ชอบสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้มากกว่านามธรรม ชอบทำงานกลางแจ้ง ทำงานร่วมกับสัตว์, ธรรมชาติ, เครื่องไม้เครื่องมือ หรือ เครื่องจักร ดังนั้นอาชีพที่เหมาะกับคนลักษณะนี้จะเป็นในแนวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น วิศวกรโยธา, ภัณฑารักษ์(เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ), กัปตันสายการบิน, ตำรวจดูแลป่าแถบใกล้พื้นน้ำและพื้นน้ำ (Fish and Game Wardens), ผู้ตรวจสอบ, ช่างไฟ, คนจูนเครื่องดนตรี, ผู้ตัดสินหรือกรรมการตัดสินกีฬา และพ่อครัวในภัตตราคาร
       
       นักวิชาการ (Investigative หรือ Thinkers)
       

        คนที่มีลักษณะนิสัยดังกล่าวจะออกไปทางนักคิด ชอบสังเกต ค้นคว้าวิจัย สำรวจ วิเคราะห์ ชอบอะไรที่เป็นเหตุผล มักจะเป็นคนที่ชอบเรียนหรือแก้ปัญหามีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่จะหลีกเลี่ยงการเป็นผู้นำ งานขาย หรือการโน้มน้าวผู้คน
       
        ยกตัวอย่างงานที่เหมาะ เช่น ศัลยแพทย์, นักพันธุศาสตร์, นักชีววิทยา, วิศวกรรมหุ่นยนต์, หน่วยสืบราชการลับ, นักวิเคราะห์, นักวางแผน, นักเศรษฐศาสตร์, นักประวัติศาสตร์, ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง และนักโบราณคดี
       
       ศิลปิน (Artistic หรือ Creators)
       

        ขึ้นชื่อว่าศิลปิน มักรักอิสระและไม่ชอบอะไรที่เป็นโครงสร้างหรืออยู่ในกฏเกณฑ์มากเกินไป ศิลปินในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะนักร้องหรือนักดนตรี แต่รวมไปถึงคนที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นักจินตนาการ เป็นตัวของตัวเอง มักสร้างความประทับใจหรือแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง ชอบกิจกรรมอย่างศิลปะ ภาพยนตร์ งานฝีมือ ดนตรี หรืองานเขียนที่สร้างสรรค์ แต่ข้อเสียคือ อารมณ์จะขึ้นๆ ลงๆ เร็ว และเปลี่ยนแปลงหุนหันพลันแล่นบ่อย
       
        ด้วยความที่ชอบสร้างสรรค์ผลงานหรือเสพผลงานที่มีไอเดีย อาชีพที่น่าสนใจสำหรับคนลักษณะนี้ก็จะได้แก่ สถาปนิก, นักแสดง, นักร้อง, นักดนตรี, แฟชัน ดีไซเนอร์, นักเขียน ,นักออกแบบวิดีโอเกม, นักออกแบบภายใน, นักกวี และ นักออกแบบอาหาร
       
       นักบริการสังคม (social หรือ helper)
       

        ลักษณะนิสัยนี้เป็นคนที่มีความเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนติดเป็นนิสัย ให้มากกว่ารับ มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล ความอดทนเป็นเลิศ มีความรับผิดชอบ ใจกว้างและสามารถอยู่ร่วมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ดังนั้นควรทำอาชีพเช่น พยาบาลเวชปฏิบัติ (พยาบาลที่ถูกฝึกให้ทำงานทุกอย่างของแพทย์), อาจารย์ หรือคุณครู, ทันตนามัย, นางพยาบาลผดุงครรภ์, คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับศาสนา, เทรนเนอร์กีฬา, ผู้ให้คำปรึกษา, แพทย์ฝังเข็ม และศาล
       
       ผู้ที่มีความกล้าคิดกล้าทำ (enterprising หรือ persuader)
       

        เป็นคุณสมบัติที่ส่วนใหญ่ที่มักจะเห็นในผู้นำบ่อยครั้ง เป็นคนมีความมั่นใจสูง กล้าแสดงออก กระตือรือร้น พลังเหลือเฝือมาก มองโลกในแง่ดี ชอบที่จะมีบทบาทเป็นคนนำ คนริเริ่ม คนจัดการสิ่งต่างๆ และสร้างอิทธิพลแก่คนอื่น ชอบเข้าสังคมและรักการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจ คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมักจะเป็น ผู้บริหารสูงสุด, ผู้จัดการขาย, นายหน้าค้าที่ดิน, ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ, นายอำเภอ, ผู้อำนวยการ, ทนาย, พ่อครัว และ Broker
       
       ผู้ที่มีความยึดมั่นและมีแบบแผน (Conventional)
       

        บุคลิกภาพดังกล่าวจะมีความสนใจในเรื่องตัวเลขและการนับจำนวน เป็นคนจริงจังกับงานและรับผิดชอบสูง ละเอียด ควบคุมอารมณ์ได้ดี ชอบงานที่เจาะลึกในรายละเอียด แต่จะคล้อยตามคนอื่นง่าย และไม่ชอบเป็นผู้นำ ซึ่งอาชีพที่เหมาะกับคนลักษณะนี้ได้แก่ นักบัญชี, เลขานุการ, เจ้าหน้าที่ธนาคาร, ธุรการ, บรรณารักษ์, ผู้ช่วยเว็บไซต์, นักสถิติ เป็นต้น
       

       ขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
       www.careerkey.org/choose-a-career/holland-personality-types.html#.V2UdW-iLTIU
       www.nytimes.com/interactive/2016/04/10/education/edlife/10Coach-Graphic.html?_r=0
       www.theworkathomewoman.com/wp-content/uploads/Doer-or-Thinker-e1410976787638.jpg
       www.careeraddict.com/img/candidate-911308-2014-10-10-17-19-33.jpg
       www.careerglider.com/wpcontent/uploads/2014/08/shutterstock_189352979.jpg
       hwww.domesticplacementgroup.com/images/hire-a-mothers-helper.jpg
       www.lorenzanoandyannes.com/wp-content/uploads/2010/09/CEO.jpg
       jobs.dailyneeds247.com/Full-Time-Jobs/images/ac1.jpg