เบิร์กลีย์ เปิดหลักสูตรในไทย สร้างผู้นำโลก

ผู้จัดการออนไลน์

       
        ภาวะผู้นำหรือการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของผู้นำที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จแล้ว การปรับเปลี่ยนGood to Great ก็ไม่ควรละเลย Life on Campus มีโอกาสพูดคุยกับ คุณดอย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบัน เบิร์กลีย์ เอ็กเซ็กคิวทีฟโค้ชชิง ที่เพิ่งเปิดหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารระดับสูงในไทย หลักสูตรที่ตอบโจทย์ข้างต้น
       

       หัวใจสำคัญของผู้นำ
       

        “สถาบันเน้น 3 ด้าน คือ ทักษะการเป็นผู้นำ ลักษณะ Global leadership ผู้นำที่สามารถไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้, ทักษะด้านการสื่อสาร กับผู้คนที่แตกต่าง ทั้งภูมิหลังและช่วงอายุ และ ทักษะการ Coaching สำหรับทักษะนี้จะเป็นสิ่งที่ทางสถาบันเชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้นำไปช่วยพัฒนาผู้อื่น”
        คุณดอยบอกเล่าถึงทักษะ 3 ด้านที่เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการโค้ช ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลาย
       
       
        “หนึ่ง ใช้ได้กับลูกน้องในทีม ดึงไอเดีย หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ลูกน้องคิดเห็น ความฝัน ความคิด อุปสรรค รวมถึงช่วยในการพัฒนาความสามารถในอนาคตของตัวลูกน้อง สอง กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน แต่คนละทีม ต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาสามารถระดมความคิดกันได้อย่างประสบความสำเร็จ ทักษะ Coaching จะตั้งคำถามปลายเปิด ซึ่งจะช่วยให้คิด สร้างสรรค์และร่วมมือกัน
       
       
        สาม เวลาเจอลูกค้า โดยส่วนใหญ่อาชีพที่ทำงานด้านการขายก็มาเรียนค่อนข้างเยอะเพื่อสร้างความแตกต่างจากเซลล์ที่เน้นการขายอย่างเดียว คนที่ผ่านการเรียนจะทำให้ลูกค้าสบายใจ รวมถึงลูกค้าจะรับรู้ได้ถึงความเข้าใจและความจริงใจที่ผู้ขายมีให้”
       
       
        อันดับสุดท้ายมีความจำเป็นมาก คือ ใช้เวลาสนทนากับเจ้านาย เนื่องจากโดยมากผู้บริหารที่ตำแหน่งสูงกว่าจะไม่ต้องการข้อคิดเห็นลูกน้อง แต่ถ้าเกิดสามารถคุยกับนาย แสดงให้เห็นว่าเข้าใจ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยครั้งหนึ่งคุยดอยก็เคยลองใช้ทักษะการโค้ชกับเจ้านายโดยตั้งคำถามว่า ตอนนี้คิดอะไร มีทางเลือกอะไร คิดว่าจะเลือกทางเลือกไหน แล้วทำไมถึงเลือกทางเลือกนี้ ทำให้ภายหลังเจ้านายไว้ใจและคุณดอยกลายเป็นที่ปรึกษา
       
       
        “เป็นทักษะที่ไว้ใช้สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะคนระดับไหน ความสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม แม้กระทั่งความสัมพันธ์ส่วนตัว”
       
       
       
       หลักสูตรตอบโจทย์ผู้นำ
       

        หลักสูตรของสถาบันไม่ได้มีเพียงแค่ Berkeley Executive Coaching เท่านั้นแต่ยังมีอีก 2 หลักสูตร คือ Leadership Academy และ Leader as Coach แต่หลักสูตรที่จัดในระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2559 นี้คือ Berkeley Executive Coaching ที่มีผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นผู้บริหารชั้นนำ 12 คน
       
       
        “ไทยและต่างชาติอย่างละครึ่ง คนที่มามี 3 รูปแบบคือ อยากพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ดียิ่งขึ้น สามารถกลายเป็นผู้นำในอนาคตสำหรับองค์กร, คนที่จวนเกษียณ อยากทำหน้าที่ช่วยเหลือองค์กรโดยที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร และผู้ที่อยากเป็นโค้ชมืออาชีพ ทำงานด้านการให้คำปรึกษาอยู่แล้ว มาฝึกทักษะโค้ชชิงเพิ่มเติม”
       
       
        โปรแกรมครั้งนี้ใช้เวลา 10 วัน ผู้เรียนต้องอยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มเรียนตั้งแต่ 8.00 น. - 21.00 น. มีอาจารย์สถาบันเบิร์กลีย์สอนตัวต่อตัว และมีกิจกรรมศึกษาทางไกลเพื่อต่อยอดและเข้ากลุ่มออนไลน์เป็นเวลา 4 เดือน เมื่อจบจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
       
       
        “ใครที่ต้องการเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จจะต้องเคยผ่านประสบการณ์เดียวกับคนที่เขาจะไปโค้ช ทุกคนจะได้จับคู่กับอาจารย์ที่เป็นโค้ช แบบหนึ่งต่อหนึ่ง อยู่ในบทบาทคนที่ถูกโค้ช เพื่อที่จะได้รับรู้ความรู้สึกว่าคนที่เขามานั่งให้คนโค้ชเขารู้สึกอย่างไรในอนาคต เทคนิคที่สอนคือให้ได้เจอด้วยตนเอง”
       
        
        ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในมุมมองคุณดอย ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ถามถึงแรงบันดาลใจในการสมัคร ซี่งแต่ละคนที่ได้เข้าโปรแกรมจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือ อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่น
       
       
        ผมค่อนข้างนับถือคนที่มา เพราะเขาเห็นคุณค่าถึงการเป็นผู้นำ การที่ผู้บริหารยอมสละเวลาในการทำงาน 10 วันโดยทิ้งบริษัทให้คนอื่นดูแลถือว่ามีความกล้ามาก รุ่นที่กำลังเปิดสอนตอนนี้มีตั้งแต่ 34 - 60 ปี ผมชอบนะ จะได้เรียนรู้กันและกัน เมื่ออนาคตต้องไปโค้ชคน ที่มีมีอายุ พื้นเพ ภูมิหลังต่างกัน บางทีคนที่อายุน้อยแต่จำเป็นต้องไปโค้ชคนที่อายุมากกว่า ไม่สามารถหาฝึกที่อื่นได้ ซึ่งที่นี่แหละถือเป็นพื้นที่ให้เขา หรืออย่างคนอายุเยอะ ที่ไม่เข้าใจหัวคิดของคนรุ่นใหม่ก็จะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนเด็กกว่า
       
       
        เดือนสิงหาคมจะมีการเปิดหลักสูตร Leadership Academy ในไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคต เป็นโอกาสที่ทำให้องค์กรและบุคลากรไทยสามารถไปแข่งขันสู้ระดับโลกได้ ส่วนในตอนนี้ก็เริ่มสร้างอาจารย์ที่เป็นคนไทยโดยยึดคุณสมบัติ เช่น ผ่านการเรียน หรือมีประสบการณ์เมืองนอก เพื่อตอบโจทย์ความเป็นสากล
       
        
       ไทยเรียนโค้ชชิงที่แรกในโลก
       

        นอกจากเบิร์กลีย์ที่อเมริกา ไทยเป็นที่แรกในโลกที่มีการจัดหลักสูตรโค้ชชิง เริ่มจากการระดมความคิดของทีมงานที่อยากจะจัดการอบรมปีละ 2 ครั้งจากเดิม 1 ครั้ง แต่ไม่อยากจัดที่อเมริกาที่เดียว ดังนั้นไทยจึงเข้ามาใน Choice
       
       
        “ทำแบบสำรวจในกลุ่มคนอเมริกา โดยให้เลือกว่าจะจัดโปรแกรมโค้ชชิงอีกครั้งที่ไหน ปรากฏว่าทุกคนเลือกเมืองไทย เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี อีกอย่างผมค่อนข้างภูมิใจกับผู้บริหารระดับสูงของไทยว่าเขาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ การพัฒนาเยอะ อย่างศิษย์เก่า คุณศุภภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี, คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล และอีกหลายคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ยังมองว่าอยากทำให้ได้มากกว่านี้ ซึ่งความคิดนี้ไม่ได้มีทุกที่ เพราะฉะนั้นไทยจึงถือเป็นต้นแบบ”
       
       
        การสอนเป็นเทคนิคที่ข้ามผ่านวัฒนธรรม ไม่ใช่อเมริกัน เป็นแบบ Global อาจารย์ที่สอนก็มาจากประเทศต่างๆ อย่างผมก็ไทย คนอื่นจากฝรั่งเศส แคนาดา แอฟริกาใต้ ฯลฯ เวลาคิดหลักสูตรเลยจะค่อนข้างใส่ใจวัฒนธรรมของแต่ละที่”
       
       
        สำหรับคนไทยที่จบโปรแกรม มีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากอเมริกา ประมาณ 20 คน พอมีคนจากไทยมากขึ้น ก็สามารถสำรวจได้ว่าคนไทยมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไรบ้างต่อวิธีการสอน ทำให้ช่วยปรับให้เหมาะสมกับไทยอัตโนมัติ
       
       
        “มุมมองการโค้ชชิงเป็นมุมมองที่ช่วยสังคม สอดแทรกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ และ มีการดึงวิธีการฝึกเจริญสติ สอนนั่งสมาธิ ซึ่งสังคมไทยพร้อมที่จะตอบรับด้านนี้และน่าจะเข้าใจง่ายกว่าคนตะวันตก เพราะคลุกคลีแต่เด็ก”
        
        
       เรื่องโดย วัลย์ลดา หาญยุทธ
       
       
       

ข่าวยอดนิยม