11 ทุนการศึกษาน่าสนใจ – แถบเอเชีย

ผู้จัดการออนไลน์

       

        อยากเรียนต่อต่างประเทศแต่เงินไม่เอื้ออำนวยหรืออยากมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน ลองมาดู 11 ทุนการศึกษาในประเทศแถบเอเชีย อย่าง จีน, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ที่มอบทุนการศึกษาน่าสนใจ ซึ่งมีทั้งทุนเต็มจำนวนและเงินช่วยเหลือในการเล่าเรียนสำหรับคนที่ต้องการไปเรียนในประเทศนั้นๆ ทั้งในระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก
       


       Zhejiang University Asian Future Leaders Scholarship Program
       
        ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถือสัญชาติในประเทศแถบเอเชีย ยกเว้นสัญชาติจีนได้บินลัดฟ้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี ในสาขารัฐศาสนศาสตร์ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องเรียนจบในระดับปริญญาตรีและมีอายุต่ำกว่า 40 ปี
       
        สำหรับทุนดังกล่าวจะยกเว้นยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่า เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การฝึกงาน และ ค่าธรรมเนียมในการ สื่อการเรียนรู้ พื้นฐาน แต่จะมอบที่พักฟรีในมหาวิทยาลัย พักคู่กับนักศึกษาชาวจีน เพื่อให้ได้ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจากคนที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน, ค่าครองชีพ 6,000 หยวน และประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
       

       HKSAR Government Scholarships Fund
       
        กองทุนเพื่อการศึกษาจากรัฐบาลฮ่องกง เพื่อนักศึกษาในประเทศและต่างชาติ โดยแต่ละปีกองทุนนี้จะแจกจ่ายเงินไปยังสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ได้แก่ City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong Institute of Education, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology, The University of Hong Kong และThe Hong Kong Academy for Performing Art
        
        ทุนดังกล่าวจะมอบ 80,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง (ประมาณ 36450 บาท) ต่อปี โดยคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นจะต้องมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ, เป็นนักกิจกรรม, มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความสนใจในสังคมฮ่องกง นอกจากทุนทางด้านวิชาการก็ยังมีทุนที่ให้การสนับสนุนความสามารถด้านอื่น เช่น TheTalent Development Scholarship (TDS) กีฬา, ดนตรีและการแสดง, ศิลปกรรม และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสุดท้าย The Reaching Out Award (ROA) ทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมหรือฝึกงานสำหรับนักศึกษา
        
       Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS)
        ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฮ่องกง ดังนี้ City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong Institute of Education, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology และThe University of Hong Kong
       
        ผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านผลงานทางวิชาการ , ความสามารถในการวิจัย, ศักยภาพการสื่อสาร, ทักษะด้านความสัมพันธ์ และความสามารถในการเป็นผู้นำ ในกลุ่มวิชา Sciences, Medicine, Engineering and Technology, Humanities, Social Sciences และ Business Studies สิ่งที่ได้รับจะเป็นทุนการศึกษาจำนวน 240,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 1,094,000 บาท ต่อปี รวมทั้งช่วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นเวลา 3 ปี และเงินช่วยเหลือด้านการเดินทางและทำวิจัย 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 45,593 บาท)
       

       ADB-Japan Scholarship Programme
       
        ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถาบันการศึกษาชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นกว่า 27 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น Keio University, Kobe University ทุนดังกล่าวเป็นทุนเต็มจำนวน เป็นทุน 1 ปีแต่ขยายสูงสุดได้ถึง 2 ปี
        ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าประกันสุขภาพ โดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี อายต่ำกว่า 35 ปี ไม่ถือสัญชาติ และมีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีหลังจากเรียนจบ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
       
       Aichi Scholarship Program
        รัฐบาลจังหวัดไอชิ ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกต่างชาติแถบเอเชียที่มีรายชื่อ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยมีทั้งหลักสูตรนักศึกษาวิจัย 6 เดือน และหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี แต่น้องๆ ต้องยอมรับ 2 เงื่อนไข คือ ต้องศึกษาวิจัยในจังหวัดไอชิ และหลังสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในอุตสาหกรรมของจังหวัดตามสัญญาที่ตกลง
       
        ในแต่ละปีจะผู้ถูกคัดเลือกจำนวน 10 คน ซึ่งแต่ละรายก็ได้รับเงินเดือน 150,000 เยน หรือ 50,000 กว่าบาทไทยทุกเดือน รวมถึงค่าเดินทางและค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตร ใครที่รู้ตัวว่ามีคุณสมบัติดังนี้ อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสนใจอยากวิจัยในเรื่องที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมของไอชิและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสื่อสารทั่วไปได้ ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
       
       Otsuka Toshimi Scholarship Foundation
       
        เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนส่วนตัวหรืออยู่ในระหว่างการตอบรับจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น โดยกำหนดอายุไม่เกิน 38 ปี ,เลือกสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาวะมนุษย์ ได้แก่ business administration, human health, medicine, pharmacology, biology, nutrition และ physical education อย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ สามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและบ้านเกิดได้
       
        ทุนดังกล่าวจะมอบให้เป็นระยะเวลา 3 ปีตลอดการศึกษา โดยได้รับ เงินทุนปีละ 2 ล้านเยน หรือ 1.5 ล้านเยน หรือ 1 ล้านเยน ตามการพิจารณาของมูลนิธิ (ประมาณ 342,736 - 685,473 บาท) และจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือค่าครองชีพอีก 5 แสนเยนต่อปี (ประมาณ 175,000 บาท)
       

       TUM Asia QS Scholarship
       
        ทุนการศึกษาที่น่าจับตามองจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยอรมัน (German Institute of Science and Technology, GIST) สาขาประเทศสิงคโปร์ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 2 ทุนเท่านั้น ซึ่งแต่ละทุนจะมีมูลค่า 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียน (ประมาณ 10,000 ยูโร หรือ 392,704 บาท)
       
        อันดับแรกผู้ที่สนใจสมัครจะต้องเข้าร่วม QS World Grad School และทำแบบสำรวจ รวมถึงอัพโหลด Essay ในหัวข้อ ‘’Please, point out any of your academic achievements, interest and aspiration for the Master of Science program at TUM Asia.’’ เพื่อให้ TUM Asia พิจารณา หากน้องๆ คนไหนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ student.recruitment@gist.edu.sg หรือ admission@gist.edu.sg หมดเขตสมัครวันที่ 30 เมษายน ปี 2017
       

       Sogang Global Scholarship
       
        “มหาวิทยาลัยซอคัง” หรือ “Sogang University” มหาวิทยาลัยชื่อดังใจกลางกรุงโซล มีชื่อเสียงด้านการศึกษาบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีมีทุนการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วอยู่ 2 รูปแบบ คือ Global Scholarship I สำหรับนักศึกษาเกรดดีเยี่ยมตั้งแต่ 2.5 ชึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือ 2/3, 1/3, 1/6 ของค่าเล่าเรียน และ Global Scholarship II สำหรับนักศึกษาที่มีสภาพปัญหาทางครอบครัวและอื่นๆ ได้รับเงินช่วยเหลือ 2/3, 1/3, 1/6 ของค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกัน
       
       International Scholar Exchange Fellowship—ISEF
       
        ทุนวิจัยประเทศเกาหลีระยะเวลา 1 ปี โดยจะปิดรับสมัครภายในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นทุนที่สนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย ที่ผ่านวุฒิปริญญาเอกเรียบร้อยและมีอายุต่ำกว่า 50 ปี สามารถไปทำวิจัยที่เกาหลีในสาขา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมปิโตรเคมี
       

       Malaysia International scholarship (MIS)
       
        เป็นความพยายามของรัฐบาลมาเลเซียที่ต้องการดึงดูดผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากทั่วโลก ให้มาศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซีย ก่อให้เกิดทุนต่างๆ มากมาย สำหรับทุน MIS ที่จะกล่าวถึงนี้ก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่ได้รับทุนจะสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชนในมาเลเซียก็ได้ ทั้งในระดับปริญญาโทขึ้นไปจนถึง โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
        สำหรับคุณสมบัติที่ต้องการ คือ อายุไม่เกิน 40 และ 45 ปี ระดับปริญญาโทขึ้นไป และโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ตามลำดับ นอกจากผลการเรียนดีเยี่ยมแล้วยังต้องมีผลสอบ IELTS 6.8 ขึ้นไป หรือ TOEFL ต่ำสุด 580 หรือ230สำหรับ Compluter-based test หรือ 92 สำหรับ Internet-based test เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับสาขาที่จะไปศึกษา, ได้รับการตอบรับเข้าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมมีมากกว่า 28 แห่ง เช่น Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Putra Malaysia (UPM) และ Universiti Malaya (UM)
        สิ่งที่ได้รับ คือ ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย,ค่าเล่าเรียนฟรี, ค่าครองชีพในแต่ละเดือน , ค่าตำราเรียนและเดินทางภายในประเทศ, ประกันสุขภาพ ,เงินช่วยเหลือค่าวิทยานิพนธ์ , Installation and Termination grant และค่าทำวีซ่า ระยะเวลาทุนสำหรับปริญญาโท 12-24 เดือน และปริญญาเอก 36 เดือน ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
       
       SEARCA Full Master’s and PhD Scholarships
        ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในประเทศสมาชิก SEAMEO อันได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ติมอร์เลสเต เวียดนามและไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับปริญญาโท และ 40 ปีสำหรับปริญญาเอก มีความต้องการที่จะทำวิจัย เกี่ยวกับ Agricultural/Biological sciences, Social Sciences, Economics and Agribusiness, Forestry and Fisheries, Environmental Sciences และ Agro-industrial Technology and Engineering
        ครอบคลุม ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ , ค่าเดินทาง ( ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับจากประเทศบ้านเกิดและการเดินทางในประเทศ), เงินช่วยเหลือวิทยานิพนธ์, ค่าตำราและอุปกรณ์ทางการศึกษา, ประกันสุขภาพ, ค่าครองชีพในด้านต่างๆ เช่น อาหาร ที่พัก และอื่นๆ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี
       
       สามารถดูทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
       http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9590000028711
       และ
       http://www.topuniversities.com/student-info/scholarship-advice/international-scholarships-study-asia
       
       ขอบคุณภาพประกอบและข้อมูล
       publishingperspectives.com
       www.telegraph.co.uk
       worldstrides.com
       feelgrafix.com
       www.zastavki.com
       www.youtube.com/watch?v=WYFe2-hqA2Q
       topuniversities.com
       
       
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้