3 เด็กคณะวิทย์ฯ มทร.ธัญบุรี ร่วมอนุรักษ์ปะการังเขตอ่าวไทย

ผู้จัดการออนไลน์

       

        อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันปะการังไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและต้องเผชิญกับวิกฤติที่สร้างความเสียหายต่อปะการัง เช่น การฟอกขาว อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบถึงระบบนิเวศต่างๆ ดังนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กว่า 180 คน จึงร่วมฟื้นฟูปะการัง ในโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา
       

        ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บอกเล่าถึงที่มาของโครงการและรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
       

        “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสาขาวิชาที่มีเปิดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมไปถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่กับประเทศไทย โดยทางคณะจะส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมและเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การปลูกชายเลน งานวิจัยในการคิดค้นปุ๋ยเพื่อพัฒนาเกษตรชุมชนหนองเสือ ชุมชนบึงกาสาม ปทุมธานี
       
       
        สำหรับโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา ณ โครงการฟื้นฟูปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดชลบุรี เกิดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ปะการัง เนื่องจากปัญหาปะการังฟอกขาว นอกจากการอนุรักษ์แล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักความสามัคคีภายในองค์กร”
       
        ดร.สิริแขยังเพิ่มเติมอีกว่า ทางสาขาวิชาชีววิทยาจะส่งนักศึกษามาฝึกงานสหกิจศึกษา มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ที่ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน) ณ หาดแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาทำงานและช่วยวิจัยฟื้นฟูต่อไป
       
        ทางด้านนักศึกษา 3 คนจากทั้งหมด 180 คนที่เข้าร่วม ก็ได้ให้ความเห็นต่อโครงกล่าวดังกล่าว โดยเริ่มจาก “เทน” นายมนตรี อยู่ชมสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       

        “โครงการนี้ตรงกับสาขาโดยตรง ปะการังถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต มีผลต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชีวิต ฉะนั้นเมื่อมีปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อปะการัง ทำให้ปะการังตาย ดังนั้นในการปลูกปะการังจึงเป็นการฟื้นฟูปะการังให้อยู่คู่ทะเล เป็นโครงการที่ดี ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยภาคการเรียนที่ต้องฝึกงานสหกิจศึกษาผมก็จะมาฝึกงานที่มูลนิธิแห่งนี้”
       
        “ทศ” นายทศวรรษ อุติลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ เล่าว่า ตนเองสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องด้วยอยากได้รับความรู้และอยากลองดำน้ำ
       

        “ต้องดำน้ำไปปลูกปะการัง ซึ่งในพื้นที่ที่ไปปลูกมีปะการังที่ได้รับการฟื้นฟูแล้ว สวยงามมาก ได้เห็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เป็นครั้งแรก การที่ได้มามาร่วมโครงการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ปะการังและเป็นกิจกรรมที่ประทับใจ ถ้ามีโอกาสอยากมาทำกิจกรรมแบบนี้อีก”
       
        ปิดท้ายด้วย “พิมพ์” นางสาวพิมพ์นภา มูลทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี เธอเล่าว่า
       
        “ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เคยเข้าร่วมโครงการปลูกปะการังเมื่อเทอมการศึกษาที่ผ่าน ซึ่งตอนนั่นมากับอาจารย์ที่สาขาวิชา แต่ตอนนี้มากับเพื่อนต่างสาขาวิชา เป็นโครงการที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อยากให้เพื่อนๆ ที่หากิจกรรมยามว่าง ลองมาปลูกปะการัง จะได้รับความรู้จากวิทยากร และได้เห็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล นอกจากการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังแล้ว การรักษาความสะอาดให้กับท้องทะเลก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าทุกคนช่วยกัน รับรองว่าระบบนิเวศทะเลจะดีและคงความสวยงามตลอดไป”
       
        เป็นอีกส่วนหนึ่งของเรื่องราวพลังจิตอาสาที่เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ การพึ่งพากันของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ร่วมไปถึงมนุษย์ เมื่อได้รับประโยชน์จากธรรมชาติ ควรคืนความสุขสู่ธรรมชาติเช่นกัน
       

       

       

       

       

       

       

       
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้