ถึงเวลา “แท็ก ทีม ทำ” กับกิจกรรม Campus Challenge 2016 โดย โตโยต้าถนนสีขาว

ผู้จัดการออนไลน์

       

       โตโยต้าถนนสีขาว… เปิดเวทีท้าประชันไอเดีย "คิดจริง ทำจริง ลดอุบัติเหตุได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย"
       

       บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น จึงได้จัดตั้ง โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เพื่อช่วยลดและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเป็นการทำให้เยาวชนซึ่งถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงสาเหตุปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม Campus Challenge ขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคต
       
       

       
       โดยในปีนี้ โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เชิญชวนนิสิตนักศึกษามาแท็กทีมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวางแผนงานเพื่อร่วมรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบข้าง และสามารถนำแผนงานไปใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม กับกิจกรรม "Campus Challenge 2016 โดยโตโยต้าถนนสีขาว"
       
       โจทย์การแข่งขัน
       
       การประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ “สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถวัดผลการลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริง
       - วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจราจรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของตน หรือปัญหาจราจรรอบเขตรั้วมหาวิทยาลัย ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร
       - แผนการรณรงค์และวิธีจัดการรณรงค์จะต้องนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
       - นำเสนอวิธีการและกระบวนการประเมินผลพร้อมผลลัพธ์ภายหลังจากการรณรงค์แก้ไขปัญหาจริงในมหาวิทยาลัยของตน
       
       รางวัลการประกวด
       
       ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท และทริปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมโอกาสฝึกงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อีกทั้งทุนสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มูลค่า 50,000 บาท
       
       สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 กันยายน 2559
       
       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/campuschallenge2016 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ toyotacampuschallenge@gmail.com
       
       #ToyotaCampusChallenge #ToyotaWhiteRoad
       
       (ข่าวประชาสัมพันธ์)
       

ข่าวLife on Campus

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้