ฟังบรรยายฟรี! Graphic Design ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กยุคใหม่อย่างไร?

ผู้จัดการออนไลน์

       

       สำหรับผู้ปกครองที่มีน้องๆ อายุตั้งแต่ 10-16 ปี ที่รู้สึกว่าน้องๆ สนใจกับการออกแบบผ่านทางคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว การทำเกม หรือต้องการศึกษาต่อ หรือทำงานสายการออกแบบในอนาคต เชิญฟังบรรยายฟรี “Graphic Design จะช่วยเด็กได้อย่างไร? และลูกเราเหมาะจะเรียน Design ด้านไหน?” โดย อาจารย์ ปรเมศวร์ รัมยากูร อาจารย์ ภาควิชา Digital Media คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
       

       วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 มีให้เลือก 3 รอบเวลา 10.30, 13.00 และ 15.30 ที่สถาบัน MEketing ชั้น 3 ห้าง I’m Park จุฬา
       
       สำรองที่นั่ง กรุณาระบุชื่อผู้ปกครอง เบอร์มือถือ อายุของเด็กโรงเรียน และรอบที่ต้องการฟังบรรยาย ส่งอีเมล์มาที่ info@meketing.com หรือ LINE: MEKETING หรือ www.facebook.com/meketing
       
       
       
       **ที่นั่งมีจำนวนจำกัด**
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้