งดงามตราตรึงใจ! นิสิต-นักศึกษามหา'ลัยดัง “สร้างผลงานศิลป์ถวายในหลวง ร.๙”

ผู้จัดการออนไลน์

       

        
        ถือได้ว่าเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและน่าประทับใจแก่คนไทยทั้งประเทศ จากเหล่านิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งได้รวมพลังกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกสู่สายตาชาวโลกอย่างน่าชื่นชม ด้วยการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

       
       ศิลปากรรวมใจ..ถวายรำลึก “อัครศิลปิน”
       

        
        สร้างความงดงามให้กับผู้พบเห็นอย่างมาก สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์ 10 องค์ในชุด “อัครศิลปิน” วาดโดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์จากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งแนวคิด “อัครศิลปิน” นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาและดนตรี
       
        โดยภาพแรกเป็นภาพวาดขณะที่ทรงจักรยานครั้งพระเยาว์ ต่อด้วยภาพทรงโมเดลเรือ ภาพทรงถ่ายภาพ ภาพทรงแต่งเพลง ภาพทรงเปียโน ภาพทรงฝีพระหัตถ์ ภาพทรงเป่าแซกโซโฟน ภาพทรงเรือใบ และภาพทรงต่อเรือใบมด สำหรับภาพสุดท้ายเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ทรงแย้มพระสรวลพร้อมกรอบสีทองสวยงาม
       
        หากผู้ใดสนใจสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้งหมดนี้ได้บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) ซึ่งจะมีการติดตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จำนวน 9 ภาพให้ผู้สนใจได้ชม
       
        ไม่เพียงแต่ที่ฝั่งวังท่าพระเท่านั้นที่มีการวาดภาพเพื่อไว้อาลัยแด่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แต่ทางวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เองก็ได้มีการสร้างสรรค์งานศิลป์ จากกลุ่มนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร รวมถึงกลุ่มนักศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
       

       

       

       ม.ขอนแก่น..วาดเทิดทูน “กษัตริย์ศิลปินในดวงใจคนศิลปะ”
       

        
        นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสาตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์รวมตัวกัน สร้างผลงานที่กลั่นออกมาจากหัวใจ ถวายพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานมาตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการเทิดทูนพระองค์ท่านในฐานะอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ กษัตริย์ศิลปินในดวงใจของคนศิลปะ
       
        “ในช่วงเย็นทุกวันโดยเฉพาะเย็นวันศุกร์จากนี้ต่อไปกลุ่มนักศึกษาชาวดุริยางคศิลป์จะได้ออกมาร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ย่อท้อเหน็ดเหนื่อย และนักศึกษาอีกกลุ่มได้ร่วมกันแสดงวาดภาพการทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ ซึ่งจะวาดภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมของหอศิลป์ และตัวอาคารของคณะฯ”- รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เผยกับผู้สื่อข่าวถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น
       
        สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาในขณะนี้สามารถเข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้แล้วในวันนี้
       
       สร้างสรรค์ผลงาน "ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" จากนิสิต ม.นเรศวร
       

        
        สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวรเองก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลป์เพื่อรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ไว้ด้วยเช่นกัน โดยคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแรงร่วมใจกันวาดภาพบนผนัง ชั้น 1 ตึกสถาปัตย์ฯ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมข้อความ "กราบแทบฝ่าพระบาทเสด็จสู่สวรรคาลัย"
       
        โดยทางมหาวิทยาลัยกำหนดที่จะทำทั้งหมด 3 ชิ้นงานประกอบด้วย ภาพเด็กน้อยที่ก้มลงกราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ภาพต่อมาคือข้อความขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป และผลงานชิ้นที่สามคือ ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวในพระบรมโกศที่ทรงอุ้มเด็กน้อย ซึ่งผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้จะถูกนำไปติดไว้ตามที่ต่างๆ ภายในอาคารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทุกคนได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ
       
       นิสิต ม.บูรพา “ร่วมเขียนผนังเพื่อน้อมถวายอาลัย”
       
        นิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันวาดภาพ “พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” บนฝาผนังเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยภาพวาดแสดงให้เห็นถึงความรักและความภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่
       

       วิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ “รวมพลังสร้างศิลป์”
       
        “การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภท นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในการปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วย จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ”
       
        นี่คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2515 ซึ่งถูกนำมาเขียนไว้บนผนังกำแพงอาคารสตูดิโอ โรงประลองจิตรกรรม เอ 1 ด้านหน้าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นผลงานการสร้างจากนักศึกษาวิจิตรศิลป์ คณาจารย์ และศิษย์เก่า รวมกว่า 100 ชีวิตที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อถวายอาลัยแก่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
       

       

       ขอบคุณภาพจาก
       - Kiattisak Toemmanisee
       - atmornor
       - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - Aorsan Jitruetai
       - Silpakorn University
       
       
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้