ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น-วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ ถวายความอาลัยในหลวง ร.๙

       

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (umt) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราชาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 รวมพลังผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 999 คน ร่วมแปรอักษรและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       
       ณ บริเวณลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยโปลีเทคนิค อำนาจเจริญ จำนวน 999 คน ร่วมแปรอักษรและจุดเทียน ในกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


       
       ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ ประธานในพิธี ได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี โดยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ ภายในมีเลข 9 ไทย พร้อมคำว่า UMT -POLY และริบบิ้นสีดำอยู่ด้านล่าง สื่อความหมายการครองราชย์ในหลวง รัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ และการรวมใจเป็นหนึ่ง ของทั้ง 3 สถาบัน ที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี หลังจากนั้น ได้ร่วมกันจุดเทียน ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และร่วมร้องเพลงแสดงความอาลัยในบทเพลง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างกึกก้องพร้อมเพรียงกัน