(ชมภาพ) พิพิธภัณฑ์ปักกิ่งจัดแสดง "พาสปอร์ต" จีนสมัยราชวงศ์ชิง

       กลุ่มสื่อจีนรายงาน (15 ก.ค.) เมื่อไม่นานมานี้ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติในนครหลวงปักกิ่ง ได้จัดนิทรรศการแสดง "พาสปอร์ต" จีนในสมัยราชวงศ์ชิง
       
       รายงานระบุว่า นับเป็นครั้งแรกที่จีนได้นำพาสปอร์ตสมัยเก่ามาจัดแสดง นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประเทศจีนสมัยใหม่