"ประจิน" แจงผลการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว ปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17

ผู้จัดการออนไลน์

       

       MGR online -รองนายกฯและรมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย-ลาวฯ ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 เห็นชอบให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขง
       

       วันนี้ (11 ม.ค.) ณ ห้องประชุมแอสเตอร์ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย-ลาวฯ เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 โดยมี พลตรี ดร. สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนลาวร่วมด้วย ซึ่งการประชุมดังกล่าวถือเป็นกลไกความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 27 ปี
       
       โดยในครั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน และ พลตรี ดร. สมหวัง ได้เห็นชอบและรับรองผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งจัดขึ้นในที่ 10 ม.ค.62 โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ พ.อ.อ่อนผิว โค้งเวียงทอง เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาว
       
       พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า การประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 มีผลการประชุมที่สำคัญ คือ 1.ประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติด ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย - สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี ระหว่าง พ.ศ.2562 - 2565 เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสืบสวนขยายผลของคณะทำงาน นอกจากนี้ฝ่ายลาวยังยินดีที่จะส่งผลการวิเคราะห์ยาเสพติด ภาพถ่าย ตัวอย่างยาเสพติด รวมถึงลักษณะการบรรจุหีบห่อของยาเสพติดที่จับกุมได้ใน สปป.ลาว ให้แก่ฝ่ายไทย เพื่อจะได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกันต่อไป
       
       "2.ประเด็นด้านการพัฒนาทางเลือก ฝ่ายไทยโดยมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมมือกันสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณอย่างเต็มรูปแบบแก่ฝ่ายลาวในการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบและลำเลียงพืชเสพติดจากพื้นที่ดังกล่าวเข้ามายังประเทศไทย และ 3.แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 4 ปี ระหว่าง พ.ศ.2562 – 2565 สานต่อการดำเนินการลาดตระเวนทางน้ำในพื้นที่ จ.เชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว จ.หนองคายกับแขวงนครหลวงเวียงจันทร์ และ จ.นครพนมกับแขวงคำม่วน โดยฝ่ายไทยได้สนับสนุนเรือลาดตระเวน 1 ลำ พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมการควบคุมและซ่อมบำรุงเรือให้แก่เจ้าหน้าที่ลาว เพื่อประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน" พล.อ.อ.ประจิน กล่าว
       

       

ข่าวอาชญากรรม

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้