“ฐากร” เบรก อสมท อย่าเพิ่งรีบคืนคลื่น จะเข้าข่ายสมัครใจคืน ไม่ได้รับเงินเยียวยา

       "ฐากร" เผย ขณะนี้ยังไม่สามารถรับคลื่นความถี่ 2600 MHz จาก อสมท ที่ต้องการคืนให้ได้ เหตุต้องมีร่างประกาศการคืนคลื่นและเยียวยาคลื่นออกมาก่อน คาดเสร็จไม่เกินเดือนต.ค.นี้ จากนั้น กสทช.จะเป็นฝ่ายออกหนังสือเรียกคืนคลื่นเอง ไม่เช่นนั้น อสมท จะเข้าข่ายให้คลื่นโดยสมัครใจ โดยไม่ได้รับเงินเยียวยา ส่วนการตีมูลค่าคลื่นทุกคลื่นที่จะนำไปประมูลต่อ ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัทเพื่อมาเฉลี่ยหาราคากลางเริ่มต้นในการประมูลด้วย
       
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบตนเอง พร้อมหารือถึงเรื่องการคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ซึ่งตนเองได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถรับคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ ไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายการคืนคลื่นโดยสมัครใจและไม่ได้รับเงินเยียวย

       
       เนื่องจาก ตามมาตรา 27 (12/1) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ต้องให้กสทช.เป็นผู้ดำเนินการออกหนังสือเรียกคืนคลื่นความถี่กับ อสมท เอง รวมถึงคลื่นความถี่อื่นๆที่ใกล้หมดอายุ และไม่มีการใช้งานแล้ว
       
       สำหรับขั้นตอนการทำงานนั้น กสทช.ต้องตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ออกมาเป็นร่างประกาศให้เสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ซึ่งคาดว่าร่างประกาศหลักเกณฑ์จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน ก.ย. - ต.ค. 2560
       
       โดยร่างหลักเกณฑ์จะมีการประกาศตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าเยียวยา ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ประกอบด้วยตัวแทน จาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ,ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,สำนักงานอัยการสูงสุด , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม
       
       สำหรับการกำหนดมูลค่าคลื่นความถี่นั้น กสทช.จะให้บริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัทมาทำการประเมินมูลค่าคลื่นโดยเอาราคาประเมินของทั้ง 3 บริษัทมาเฉลี่ยหามูลค่าคลื่นและราคากลางในการนำคลื่นมาประมูล
       
        “คลื่นความถี่ที่อยู่ในความสนใจอันดับต้นๆที่ต้องการเรียกคืนก่อน คือ คลื่น 2600 MHz ของ อสมท , คลื่น 2300 MHz ของทีโอที, คลื่น 700 MHz ที่ปัจจุบันใช้กระจายเสียงและแพร่ภาพทีวีดิจิตอล และคลื่น 1500 MHz ของ ทีโอที ที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว”