ดีอีพร้อมทีโอที เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

       

       กระทรวงดีอี พร้อม ทีโอที เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       

       กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภายใต้สังกัด เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกระทรวงดีอีและทีโอทีได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร ในคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีฯ ซึ่งมี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอี เป็นหัวหน้าคณะฯ และคณะอนุกรรมการอำนวยการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอีเป็นประธานอนุกรรมการฯ และคณะทำงานเชื่อมโยงการถ่ายทอดฯ ซึ่งมีนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธานคณะทำงานฯ
       
       โดยมอบหมายให้ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณการถ่ายทอดวิทยุ โทรทัศน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรวมถึงการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
       
       การดำเนินงานถวายการรับใช้ในครั้งนี้นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้โดยได้มีการเตรียมพร้อมในด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างเต็มกำลังสามารถ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งได้มีการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอด ณ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดจำนวน 17 จุด รวมถึงการสำรองระบบการเชื่อมโยงดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วโลกได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดพระราชพิธี
       
       นอกจากนี้ กระทรวงดีอีและทีโอที ได้ดำเนินการบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ภายในพระราชพิธีฯ ดังนี้ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (IBC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1.ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ โดยบริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอด จำนวน 17 จุด โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมสำรองระบบเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม ณ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอด บริการเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียงจากIBC ไปยังสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี รวมทั้งให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร จำนวน 26 เลขหมาย และบริการอุปกรณ์สื่อสาร(วิทยุสั่งการ)
       
       2. ศูนย์สื่อมวลชน โดยการติดตั้งและให้บริการคู่สายวงจรเช่าความเร็วสูง(internet Leased Line) 200/80 Mbps. บริการเครือข่ายระบบสนับสนุนงานกระจายภาพและเสียง ติดตั้งและบริการWi-Fi พร้อมระบบพิสูจน์ตัวตน รวมทั้งให้บริการโทรศัพท์เลขหมาย 4 หลัก จำนวน 2 เลขหมายคือ 1510 และ1511 ภายในศูนย์สื่อมวลชน
       
       3. ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการติดตั้งและให้บริการวงจร VPN เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียงจำนวน 12 วงจร บริการ Fttx200/80 จำนวน 4 วงจร
       
       4. และกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยติดตั้งและบริการระบบสื่อสาร ระบบสื่อสัญญาณ และบริการVPN 15 วงจร บริการFTTx 15 วงจร ติดตั้งและให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 77 เลขหมาย รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบสายโทรศัพท์ ตู้ผ่านและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวริ้วขบวน
       
       ทั้งนี้ ระบบสื่อสารทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า99 %โดยได้มีการส่งมอบพื้นที่ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการติดตั้งทุกระบบพร้อมใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยจะเข้าร่วมทดสอบการใช้งานในวันที่ 21 -22 ตุลาคม นี้