“ทรู” ทุ่มพันล้าน เปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ เร่งจับลูกค้าองค์กร ทรานฟอร์มดิจิทัล

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ทรู ไอดีซี ขึ้นแท่นผู้นำดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย ด้วยพื้นที่ให้บริการรวม 17,000 ตร.ม. รองรับการใช้งานกว่า 3,000 rack หลังทุ่มเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ผุดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 4 “ทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา” รองรับ 500 rack ที่คาดว่าจะเต็มภายในสิ้นปีนี้ เชื่อเทรนด์องค์กรธุรกิจไทยยังลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ต่อเนื่อง
       

       
       นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือทรู ไอดีซี กล่าวว่า การแข่งขันในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันถือว่าเริ่มสูงขึ้น จากความต้องการของตลาดที่องค์กรธุรกิจหันมาให้ความสนใจเพื่อดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน
       
       ทั้งนี้ การ์ทเนอร์ คาดการณ์ไว้ว่า องค์กรที่จะขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล ต้องมีการนำ Intelligent มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการนำ AI และ Machine Learning มาช่วยในการประมวลผล ทำให้องค์กรต้องมีการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
       
       “จากเทรนด์ดังกล่าว ทำให้ทรู ไอดีซี มองว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ เพราะทั้งนโยบายภาครัฐที่ผลักดันให้เกิดไทยแลนด์ 4.0 และการที่องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล”
       
       เบื้องต้น ทางทรู ไอดีซี จะเน้นให้บริการอยู่ใน 3 ส่วนหลัก ๆ คือ การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ 17,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นจำนวนตู้เซิร์ฟเวอร์ที่ราว 3,000 rack จากทั้ง 4 ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ถัดมา คือ การให้บริการคลาวด์ ที่ลูกค้าเริ่มหันมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น และสุดท้าย คือ การให้บริการแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์
       
       “ปัจจุบัน รายได้หลักของทรู ไอดีซี กว่า 60% จะมาจากการให้บริการเช่าใช้พื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ส่วนอีก 40% จะมาจากบริการคลาวด์ ซึ่งในอนาคต เมื่อพื้นที่ให้บริการเต็มแล้ว ก็จะเน้นการสร้างรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น
       
       ขณะเดียวกัน เมื่อมองในแง่ของการเติบโตจากข้อมูลของภาพรวมตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ ในประเทศไทย การ์ทเนอร์ ระบุว่า ในปี 2018 มูลค่าตลาดรวมจะอยู่ที่ 2.7 หมื่นล้านบาท โดยทางทรู ไอดีซี คาดหวังว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่ 35% ไว้ได้
       
       “ปีที่ผ่านมา ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ไทยมีอัตราการเติบโตราว 14% แต่ทรู ไอดีซี เติบโต 31% ขณะที่ในส่วนของบริการคลาวด์ ตลาดเติบโต 22% ส่วนทรู ไอดีซี เติบโต 63% ทำให้เกิดการตัดสินใจขยายพื้นที่ให้บริการ ด้วยการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 4 ทุ่มเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท”
       
       ก่อนหน้านี้ ทรูมีจุดให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 3 แห่ง ประกอบไปด้วย ทรู ไอดีซี นอร์ท เมืองทอง รองรับการใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนเหนือ ทรู ไอดีซี มิดทาวน์ รัชดา และ ทรู ไอดีซี มิดทาวน์ พัฒนาการ รองรับการใช้งานย่านใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งการเสริมทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา ก็จะเน้นให้บริการกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก
       
       ทั้งนี้ ทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา เริ่มมีองค์กรธุรกิจเข้ามาใช้งานแล้วราว 150 rack และคาดว่าจะเต็มพื้นที่ 500 rack ภายในสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกัน ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้ยังได้รับรองมาตรฐานจากสถาบัน Uptime ในแง่การออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมของดาต้าเซ็นเตอร์ และรองรับดาต้าเซ็นเตอร์ ถูกต้องตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้
       
       นอกจากนี้ ยังมีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ (Automated Robot Transporter) มาใช้งานเป็นแห่งแรก และมีโอกาสขยายไปใช้งานในดาต้าเซ็นเตอร์แห่งอื่น ๆ ในอนาคต โดยคำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยเป็นหลัก
       

       

       

       

       

       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้