“อินโฟบล็อกซ์” เตือนองค์กรธุรกิจที่ออนไลน์อย่าลืมป้องกัน DNS

update:

       

       อินโฟบล็อกซ์ (Infoblox) ชี้องค์กรธุรกิจควรให้ความสำคัญกับ DNS ที่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อในการให้บริการทุกอย่างในโลกอินเทอร์เน็ต หลังภัยคุกคามในส่วนนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอ ActiveTrust Cloud ระบบป้องกันและบริหารจัดการ DNS ที่ได้นับความนิยมจากองค์กรระดับโลก
       

       นายเยสเปอร์ แอนเดอร์เซน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริการ อินโฟบล็อกซ์ กล่าวถึงรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีมาใช้งานในปัจจุบันของผู้บริโภคว่า จะเริ่มจากดีไวซ์อย่างสมาร์ทโฟน และพีซี ที่กลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้น
       
       ไปจนถึงการเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ให้บริการผ่านระบบบิ้กดาต้า หรือการนำข้อมูลไปเก็บไว้บนคลาวด์ ที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ IoT เพื่อยิ่งผู้ให้บริการมีข้อมูลของผู้ใช้งานมากแค่ไหน ก็จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น
       
       เพียงแต่ ส่วนที่สำคัญที่สุดของผู้ให้บริการคือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล (Security) ปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นจากทั้งผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ IoT ต่างๆ ที่จะมีการรับส่งข้อมูลตลอดเวลา และทำให้กลายเป็นเป้าหมายในโจมตีของผู้ไม่หวังดี
       
       พร้อมระบุว่า ปัจจุบัน DNS ที่ปัจจุบันถือเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อของระบบเน็ตเวิร์ก อย่างการที่ผู้คุกคามใช้การโจมตี DNS ด้วยการเรียกใช้งานจำนวนมากเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง ทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ในอีกมุมหนึ่งก็ใช้เป็นช่องทางในการส่งมัลแวร์เข้าไปในองค์กรธุรกิจ
       
       “จากเดิมที่ DNS เป็นเป้าหมายในการโจมตี อินโฟบล็อกซื นำจึงนำระบบ DNS มาให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การป้องกันภัยคุกคามที่สามารถให้บริการได้ทั้งภายในองค์กร หรือผ่านระบบคลาวด์”
       

       การป้อง DNS ของอินโฟบล็อกซ์ จะป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลกับ DNS และในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึง DNS ที่คนร้ายสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูล บนเครือข่ายภายในองค์กรธุรกิจที่มักถูกเจาะมากที่สุด
       
       เนื่องจาก ผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตทุกรายต้องมีการใช้งาน DDI (DNS, DHCP และ IP Address Management) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเข้ามาได้ เพียงแต่ว่าที่ผ่านมากว่า 50% ขององค์กรธุรกิจ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานของ DNS เลย ทำให้เป็นช่องโหว่ในการโจมตีของผู้ประสงค์ร้าย
       
       สิ่งที่ อินโฟร์บล็อกซ์เข้ามาทำเพิ่มเติมคือ จากเดิมที่ให้บริการ DDI แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป ก็มีการเพิ่มบริการ ActiveTrust Cloud สำหรับลูกค้าที่ต้องการปกป้อง DNS ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำระบบไฟร์วอลมาใช้งานเพื่อปิดกั้นการเข้าถึง DNS ที่ไม่พึงประสงค์ และเป็นการป้องกันไม่ให้ DNS โดนโจมตี
       
       ที่สำคัญคือการที่ อินโฟบล็อกซ์มีฐานข้อมูลของมัลแวร์ที่โจมตีด้วย DNS ซึ่งมีการอัปเดตตลอดเวลา ทำให้สามารถช่วยป้องกันการโจมตี จากช่องทาง DNS ได้มากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2016 ที่ผ่านมา อินโฟบล็อกซ์ก็ขึ้นเป็นผู้นำในการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยบน DNS ด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50%
       
       “อินโฟบล็อกซ์มีการนำ AI มาช่วยวิเคราะห์การเชื่อมต่อข้อมูลที่ผิดปกติ ขณะเดียวกันก็ต้องระบุได้ว่า การส่งข้อมูลที่ผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์ชิ้นใด จากโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันใด เพื่อให้สามารถป้องกันการโจมตีได้มากขึ้น”
       

       นายสุวัชชัย จิตภักดีบดินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อินโฟบล็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด ให้ข้อมูลถึงการทำตลาดในไทยปัจจุบันว่า อินโฟบล็อกซ์ให้บริการกับลุกค้าในกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการเข้าไปให้ความรู้ เพื่อแสดงให้เห็นช่องโหว่ของการโจมตีด้วย DNS ซึ่งหลายๆองค์กรธุรกิจก็เห็นว่าเป็นส่วนสำคัญที่ควรจะป้องกัน
       
       ส่วนแผนการขยายธุรกิจในอนาคตก็จะเน้นการขยายการให้บริการแก่องค์กรธุจกิจขนาดใหญ่ ในกลุ่มผู้นำธุรกิจในไทย 100 อันดับแรก และผู้ใ้ห้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไม่นับรวมกับการทำตลาดร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ปัจจุบันเริ่มให้บริการแล้ว