กสทช.ส่งหนังสือปรับเน็ตชายขอบทีโอที 158 ล้านบาท

ผู้จัดการออนไลน์

       

       เตือนแล้วไม่ฟัง ถนัดแต่แก้ตัวมากกว่าปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ บวกกับอาการเกียร์ว่างของบอร์ดทีโอที ทำให้วันนี้ค่าปรับความล่าช้าไม่ตรงตามสัญญาโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ของ กสทช.ที่ทีโอทีชนะประมูลได้มา 3 พื้นที่ ในวงเงินรวมกว่า 6 พันล้านบาท พุ่งสูงกว่า 158 ล้านบาท
       

       แหล่งข่าวจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสทช.ได้ส่งหนังสือเรื่อง แจ้งการปรับตามสัญญาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ครั้งที่ 3 ถึง นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ในยุคที่มีพล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อดีต ผบ.สส.เป็นประธานบอร์ด โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า "ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน กสทช.ลงวันที่ 31 พ.ค.2561 เรื่องการแจ้งการปรับตามสัญญาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญาจำนวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ ดังนี้
       
       กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ2) ส่วนที่ 1 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ตามสัญญาเลขที่ 0002/2560 และกลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 0003/2560 และกลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ตามสัญญาเลขที่ 0006/2560
       

       บัดนี้เวลาได้ผ่านล่วงเลยมาเป็นลำดับแล้ว สำนักงาน กสทช.ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจรับแจ้ง ว่า ทีโอที ยังมิได้ทำการส่งมอบตามสัญญาทั้ง 3 ฉบับข้างต้น ดังนั้น สำนักงาน กสทช.จำเป็นต้องแจ้งผลการคำนวณค่าปรับ โดยจะทำการปรับตามสัญญาข้อ 13.1 คือ ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าบริการรายงวดตามสัญญาข้อ 5 จนกว่าจะส่งมอบ หรือบอกเลิกสัญญา พร้อมกันนี้ สำนักงาน กสทช.ขอแจ้งให้ทราบว่า ค่าปรับตามสัญญาทั้ง 3 ฉบับ จนถึงวันที่ 19 ก.ค.2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,921,278.31 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)"
       
       แหล่งข่าวกล่าวว่า สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงทีโอทีพูดเมื่อถูกถามถึงโครงการเน็ตชายขอบที่ชนะประมูลมา คือ มักจะแก้ตัวเสมอว่าโครงการเน็ตชายขอบทั้ง 3 สัญญาดังกล่าวถึงแม้จะมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ภาพรวมโครงการทั้งหมดต้องเสร็จตามกำหนดสัญญาในวันที่ 28 ก.ย.2561 ที่จะถึงแน่นอน โดยเลี่ยงที่จะเปิดเผยขั้นตอนการทำงานที่ล่าช้า ทั้งๆ ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า มีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอน
       
        ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผู้บริหารไม่มีฝีมือพอที่จัดการโครงการนี้
       
       โครงการนี้ ในส่วนของการรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร USO NET พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ทีโอทีเลือกผู้รับเหมาเป็น Joint Venture ประกอบด้วย บริษัท ไฮมีเดียเทคโนโลยี จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531 โดยการดำเนินงานและรายละเอียดการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่เป็นภาระของ Joint Venture คู่สัญญาของทีโอที ที่จะต้องดำเนินการเอง ทั้งนี้ ทีโอทีจะทำการกำกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาโดยเคร่งครัดในทุกขั้นตอน ในการนี้ คู่สัญญาต้องส่งแผนงานการดำเนินการต่างๆ อย่างละเอียดให้ทีโอทีเห็นชอบเพื่อประกอบการดำเนินการ
       
       ทั้งนี้ การดำเนินการในระหว่างการจัดทำข้อกำหนดเพื่อจัดจ้างสร้างอาคาร USO NET นั้น ทีโอทีได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างต่างๆ อันจะเป็นผลให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อนำมาประกอบการจัดทำข้อกำหนดแล้ว
       
        ฝีมือของ เทพมงคล ที่จ้างผู้รับเหมาในพื้นที่ ยกตัวอย่าง ลองไปตรวจสอบอาคาร USO NET ที่ จ.ชัยภูมิดู ไม่รู้ทำถูกมากกว่าทำผิดทีโออาร์หรือไม่
       
       ในส่วนของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ทีโอที กำหนดให้ต้องมีใบรับรองมาตรฐาน BIFMA (The Business and Institute Furniture Manufacturer"s Association) ซึ่งเป็นมาตรฐานทดสอบคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ที่สากลยอมรับ โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์หลายยี่ห้อที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า กสทช.ไม่ได้ระบุถึงอุปกรณ์มาตรฐานเทพถึงระดับนี้ แต่ทีโอทีกลับไปกำหนดมาตรฐานสูงส่งเพื่อหวังล็อกให้อุปกรณ์บางยี่ห้อเท่านั้น
       
       นอกจากนั้น ปัญหาที่ตามมาเป็นหางว่าว คือ ทีโอทีเลือกที่จะใช้วิธีจัดซื้อของเข้าคลัง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ นานา ซึ่งถือว่าคนขายก็ชอบ เพราะไม่ต้องติดตั้ง ขายของเสร็จก็จบ คนซื้อก็ชอบ เพราะได้ค่าดำเนินการเร็วดี ไม่ต้องสนเรื่องติดตั้ง ความเสียหายในการขนส่ง อุปกรณ์ตกรุ่น การลงแอปพลิเคชัน ไดรฟ์เวอร์ต่างๆ โยนให้ผู้รับเหมาอาคารรับผิดชอบไปให้หมด
       
       ไหนจะเรื่องการแบ่งงวดงาน การขยายเขตงาน การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ ไวไฟ อุปกรณ์สำรองไฟ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า กล้องวงจรปิด การติดตั้งต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาอาคารทั้งหมด
       
       หากจะหาใครมาแอ่นอกรับผิดชอบค่าปรับในครั้งนี้ คงไปงมเข็มในมหาสมุทรจะง่ายกว่า เพราะสัญญาณความล่าช้าของโครงการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ถูกเปิดเผยตั้งแต่เดือน ก.พ.หรือกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริหารทีโอทีก็ถนัดแต่แก้ตัว เมื่อจะมองผู้ใหญ่ระดับสูงกว่านั้น ก็เหลือแต่บอร์ดซึ่งกำกับดูแลเรื่องนโยบาย แต่ทำตัวเหนือปัญหา ไม่รับรู้ใดๆ ทั้งสิ้น
       
       ส่วนหนึ่งของปัญหาความล่าช้าของเน็ตชายขอบที่ชนะประมูลมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดจากโครงสร้างที่ไร้ประสิทธิภาพ ที่บอร์ดชุดนี้ทำคลอดโครงสร้างนี้มากับมือ ไม่ว่าจะหวังล้างขั้วอำนาจผู้บริหารชุดเดิม หรือเลือกฟังแต่พรรคพวกเปิดตำรานั่งฝันตามที่อยากจะได้ แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ยุบแยกตัดทิ้งไป บางส่วนต้องเสกสรรค์ปั้นแต่งขึ้นมาใหม่ อ้างแต่เพียงว่า สถานการณ์เปลี่ยนไป
       
       สำหรับสถานการณ์ในบอร์ดทีโอที ในปัจจุบันกำลังวิกฤตเพราะเชื่อว่าประธานบอร์ด พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ดูเหมือนจะไม่รับฟังกรรมการบอร์ดคนอื่น แม้กระทั่ง ชิต เหล่าวัฒนา ที่ครั้งหนึ่งเหมือนเป็นที่ปรึกษาข้างกาย เนื่องจากประสบการณ์ของชิตกับการเป็นกรรมการบอร์ดทีโอที มากกว่า 2 ครั้ง น่าจะเข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน และการรับประทานของทีโอทีเป็นอย่างดี
       

       ส่วนคนอื่นนั้นแว่วว่า มีแต่พวกหวังดีประสงค์ร้าย อย่างล่าสุด ความพยายามดันเรื่อง อนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ (ป.) ที่ถูกย้ายไปเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจภาครัฐ โดยให้ทำงานตามที่ กจญ. มอบหมาย และให้เป็นตำแหน่งเฉพาะตัวเท่านั้น จากปัญหาการออกมาพูดบนเวทีเสียงดังฟังชัด ขับไล่ กจญ. ที่สร้างปัญหาให้แก่ทีโอที ในการจัดตั้งบริษัทลูก NBN พร้อมชวนพนักงานมาแสดงพลังที่ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ เมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งเดิม
       
       ปัญหาของเน็ตชายขอบชัดๆ เลย คือ ไม่มีผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง ที่จะคอยไล่บี้กับ JV ที่รับเหมาเพราะทีโอทีถนัดเรื่องบรอดแบนด์ คนที่มีอยู่ถนัดแต่กุมเป้า ค้อมหัวเกือบถึงพื้นเท่านั้น รวมทั้งถนัดซื้อของเข้าคลังฟาดกันพุงปลิ้นก่อน ไม่สนเรื่องติดตั้งให้ JV รับผิดชอบไป อาจเพราะโครงสร้างมันบิดเบี้ยวไปหมด คนมีฝีมือไม่ได้ทำงาน จะแก้ไขได้ก็ต้องให้ประธานบอร์ดช่วยสละเวลามาตัดสินใจสั่งการสักที เพราะบางเรื่องเป็นอำนาจของบอร์ด แหล่งข่าวในทีโอทีระบายความอัดอั้นหลังรู้ว่าค่าปรับทะลุ 158 ล้านบาทไปแล้ว
       
       พล.อ.สุรพงษ์ ประธานบอร์ดทีโอที ทราบแล้วเปลี่ยน ..
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้