กสทช.ปัดฮั้ว “ยูโซ่เน็ต” ชี้คำร้อง “ศรีสุวรรณ” คลาดเคลื่อน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       สำนักงาน กสทช.แจงทีโออาร์ยูโซ่เน็ต ระบุชัดไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการประกวดราคา ยันโครงการโปร่งใสทุกขั้นตอน
       

       นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง (ทีโออาร์) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (โซนซี) หรือยูโซ่เน็ต และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (โซนซี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิดดิ้ง) ร่วมชี้แจงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนระบุ บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ปฏิเสธการออกหนังสือให้กับบริษัทที่จะเข้าร่วมประกวดราคาโครงการยูโซ่เน็ต ทำให้บริษัทที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่สามารถเข้าประกวดราคาได้นั้น
       
       สำนักงาน กสทช.ขอชี้แจงภายใต้ทีโออาร์ “ข้อ 4.3 และ 4.3.1 กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องยื่นหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของใหม่ อยู่ในสายการผลิต ไม่เป็นอุปกรณ์ที่นำมาปรับปรุงสภาพใหม่ และยังไม่มีแผนที่จะยกเลิกภายใน 3 ปี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการหมายถึงผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้ชนะการประกวดราคา)”
       
       จากทีโออาร์ 4.3 และ 4.3.1 ดังกล่าวนั้น ในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา ผู้ที่จะยื่นประกวดราคาไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือรับรองฯ ก็สามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้ แต่เมื่อผู้ประกวดราคาชนะการประมูลแล้ว จึงมายื่นเอกสารรับรองในภายหลัง
       
       สำหรับโครงการยูโซ่เน็ต เป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมและดำเนินการอย่างโปร่งใสตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมตรวจสอบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การจัดทำทีโออาร์ การประกวดราคา จนกระทั่งส่งมอบงาน ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ทุกโครงการของภาครัฐต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส คำร้องเรียนของนายศรีสุวรรณ มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข้อกำหนดในทีโออาร์
       
คำสำคัญ : กสทช.

ข่าวยอดนิยม