ดีอีเดินหน้าเร่งโครงการเกตเวย์ คาดเสร็จทันตามกำหนด

ผู้จัดการออนไลน์

       

       รมว.ดีอี เผยความคืบหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 5,000 ล้านบาทจำนวน 3 โครงการ น่าจะเสร็จทันตามกำหนด หวังกระตุ้นคอนเทนต์โพรวายเดอร์ต่างชาติตั้งฐานในไทย ด้าน “สรรพชัย” ยันโครงการที่มีปัญหาการอุทธรณ์น่าจะได้ความชัดเจนภายใน ธ.ค.นี้
       

       นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ภายใต้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ที่มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทำ ว่า ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1.การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ 2.การเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์พร้อมระบบต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล และกับศูนย์โทรคมนาคมของ กสท โทรคมนาคม และ 3.การร่วมก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ที่เชื่อมต่อประเทศไทย-ฮ่องกง คาดว่าจะสามารถทำโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย
       
       ความสำเร็จของโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 1.เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า เพื่อรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตที่เติบโตสูงขึ้น ทำให้ไทยพัฒนาขีดความสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญของภูมิภาค และสามารถพัฒนาขึ้นเป็น ASEAN Digital Hub ตอนบนได้
       
       2.ทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการลงทุนตั้งฐานข้อมูลของคอนเทนต์ โพรวายเดอร์ รายสำคัญ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และกูเกิล ในประเทศไทยมากขึ้น 3.ทำให้ประเทศไทยมีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มความมั่นคง และความมีเสถียรภาพของโครงข่ายระหว่างประเทศ
       
       4.ทำให้การต่อเชื่อมวงจรผ่านประเทศไทยมีราคาต่ำลง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายลดลง ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากขึ้น และ 5.เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยลดต้นทุนด้านการเชื่อมต่อต่างประเทศลงมากกว่า 10% ดึงดูดธุรกิจข้ามชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น เกิดการจ้างงานระดับสูงเพิ่มขึ้น
       
       “การดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาค (ASEAN Digital Hub) ช่วยยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศของประเทศไทย ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพ และความจุเพียงพอ สามารถรองรับความต้องการของประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เป็นผลให้เกิดการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน”
       
       ด้าน พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการ กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า โครงการที่ 1 งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้ส่งมอบโครงการให้กระทรวงแล้ว 900 กิกะไบต์ และกำลังจะส่งมอบเพิ่มเติมอีกภายในเดือน ธ.ค.นี้ อีกจำนวน 900 กิกะไบต์ ส่วนโครงการที่ 2 งบประมาณ 2,000 ล้านบาท ได้เปิดซองประมูลไปแล้วแต่มีคนเข้าร่วมประมูลอุทธรณ์ จึงต้องรอให้หน่วยงานที่รับการอุทธรณ์พิจารณาก่อน แต่คาดว่าจะไม่มีปัญหา และจะสามารถเริ่มโครงการได้ในเดือน ธ.ค. เพื่อให้โครงการเสร็จภายใน 180 วัน ขณะที่โครงการที่ 3 งบประมาณ 2,000 ล้านบาทนั้น อยู่ระหว่างการหาพันธมิตร
       
คำสำคัญ : ดีอี, เกตเวย์

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้