ดีป้าปัดฝุ่นสมาร์ท ซิตี้ เร่งกำหนดมาตรฐานต้นปีหน้า

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ดีป้า เร่งกำหนดมาตรฐาน สมาร์ท ซิตี้ ให้เสร็จภายในต้นปีหน้า หวังสร้างความเข้มแข็งสมาร์ท ซิตี้ให้ตรงความถนัด กระตุ้นนักลงทุนเอกชนลงทุนถูกจุด สามารถขอสิทธิประโยชน์จากบีโอไอได้ ขณะที่งบประมาณปี 2562 ได้มาเพียง 1.2 พันล้านบาท ทำ 2 โครงการ คือ สร้างสถาบันไอโอทีเฟสแรก กับจัดงานเอ็กซ์โปร์ เตรียมของบกลางปีอีก 800 ล้านบาท ทำงานตามพันธกิจดีป้า
       

       นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า คณะกรรมการสมาร์ท ซิตี้ ซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้ ดีป้า จัดทำ Thailand's Smart City Alliance เพื่อกำหนดมาตรฐานของจังหวัดสมาร์ท ซิตี้ ว่ามีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง หรือ หลายด้านใน 6 ด้านคือSmart Mobility, Smart energy and environment, Smart economy, Smart living, Smart people และ Smart Governance ในพื้นที่ 7 เป้าหมาย ได้แก่ ภูเก็ต, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง และกรุงเทพฯ
       
       ทั้งนี้ ดีป้า จะทำหน้าที่ ในการร่างเกณฑ์เพื่อให้มาตรฐานสมาร์ท ซิตี้ กับแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับรองจะได้โลโก้ และเอกชนจะได้ทราบว่าสมาร์ท ซิตี้ แต่ละจังหวัดมีนโยบายในการเป็นสมาร์ท ซิตี้ ด้านไหนบ้าง เพื่อเขียนโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ในจังหวัดนั้นๆ
       
       สำหรับมาตรฐานที่ดีป้ากำหนด ประกอบด้วยการมีแผนการออกแบบเมืองที่ชัดเจน การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลของเมือง การจัดทำข้อมูลเปิด (open data) ของเมืองต่อยอดการใช้ประโยชน์ การมีโซลูชั่นแก้ไขปัญหาของเมือง การวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การร่วมมือกับเอกชนในเมือง โดยแผนการพัฒนาของแต่ละเมืองต้องสอดคล้องกับจุดแข็งของแต่ละจังหวัด
       
       แต่ทั้งนี้พื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทุกแห่งต้องมีพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Smart environment เป็นปัจจัยพื้นที่ที่จะกำหนดอยู่ในหลักเกณฑ์การเป็นสมาร์ทซิตี้ โดยคาดการณ์ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะร่างแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 และนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการสมาร์ทซิตี้ เพื่อนำไปให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนสมาร์ท ซิตี้ที่ตนเองถนัด นำมาเสนอเพื่อรับการการันตีและเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนต่อไป
       
       สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 ดีป้าเตรียมสานต่อโครงการเดิม และเริ่มต้นโครงการใหม่ ทั้งนี้งบประมาณประจำปี 2562 ดีป้าได้รับการจัดสรรมูลค่า 1,201 ล้านบาท จากงบประมาณที่ยื่นขอไปทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้ในการสร้างสถาบันไอโอที เฟสแรก มูลค่า 400 ล้านบาท ใช้ในการเตรียมความพร้อมจัดงาน World Expo Dubai 2020 มูลค่า 600 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายประจำอีก 201 ล้านบาท ดังนั้นจึงได้เตรียมของบประมาณกลางปี เพื่อทำโครงการตามพันธกิจของดีป้า เพิ่มเติม อีก 880 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณการพัฒนากำลังคน 200 ล้านบาท งบประมาณการพัฒนาสตาร์ทอัป 200 ล้านบาทงบประมาณพัฒนาสมาร์ทซิตี้ 300 ล้านบาทและงบประมาณการพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ดิจิทัลของภาคส่วนการเกษตรอีก 180 ล้านบาท
       
คำสำคัญ : ดีป้า, Depa

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้