กสทช. ลงนามเชื่อมข้อมูลโอเปอเรเตอร์กับธนาคาร เปิดระบบยืนยันตัวตนพร้อมเพย์

ผู้จัดการออนไลน์

       

       สถาบันการเงิน 20 แห่งร่วมกับโอเปอเรเตอร์ 6 ราย บูรณาการข้อมูลร่วมกัน แก้ปัญหาสมัครพร้อมเพย์สะดุด เหตุเบอร์เก่าผูกบริการไว้ ทำให้ผู้ใช้เบอร์รายใหม่ไม่สามารถยกเลิกเบอร์เก่าได้ เดินหน้าเปิดบริการ USSD *179 ตรวจสอบเลขหมายมือถือหลังบ้านกับโอเปอเรเตอร์ ยืนยันเจ้าของให้ตรงกับเจ้าของบัญชีธนาคาร ดีเดย์เริ่มใช้งาน 1 มกราคม ปีหน้า
       

       นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า วันนี้ (1 พ.ย.2561) กสทช.ได้ลงนามความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) และสถาบันการเงินในการให้บริการพร้อมเพย์และธุรกรรมการเงินอื่นๆโดยมีนางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย และนายสุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกันลงนามในครั้งนี้
       
       ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโอเปอเรเตอร์ทั้ง 6 ราย กับ สถาบันการเงิน 20 แห่ง ในการตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเมื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือเบอร์เดิมได้ยกเลิกการใช้งานไปแล้ว และมีการนำเบอร์มาให้บริการใหม่กับผู้ใช้คนใหม่สมัครพร้อมเพย์ลำบาก เพราะเจ้าของเดิมได้ผูกเบอร์ไว้กับบัญชีพร้อมเพย์แล้ว ที่ผ่านมาการจะเปลี่ยนแปลงนั้นใช้เวลาหลายวัน และยุ่งยากในการตรวจสอบ
       
       ดังนั้นจึงได้เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนด้วยการใช้ รหัส USSD *179 ในการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของเบอร์ใหม่ที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ว่าตรงกับเจ้าของใหม่หรือไม่ โดยระบบจะทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์ในการส่งข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่ และธนาคารเองก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าตรงกับเจ้าของบัญชีที่เปิดหรือไม่ด้วย เพื่อป้องกันการแอบอ้าง และทำให้การสมัครพร้อมเพย์ไม่สะดุด
       
       ทั้งนี้ ระบบจะสามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพร้อมเพย์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เริ่มให้บริการพร้อมเพย์ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนด้วยเลขหมายโทรศัพท์กว่า 16 ล้านเลขหมาย และมีมูลค่าธุรกรรมรวมสูงกว่า 3.9 ล้านล้านบาท และมียอดการโอนต่อครั้งประมาณ 5,100 บาท
       

       
คำสำคัญ : พร้อมเพย์, กสทช

ข่าวยอดนิยม