“เนชั่น”ชง ก.ล.ต. ฟันอดีตผู้บริหารแต่งงบฯปี58-60

ผู้จัดการออนไลน์

       "เนชั่น" ชง ก.ล.ต.กล่าวโทษ “อดีตกรรมการ-ผู้บริหาร” ตกแต่งบัญชีงบการเงินปี 58-60 หลังพบหลักฐานบันทึกรายได้ค้างรับเกินจริง
       
       วานนี้ (11 ต.ค.) นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ (11 ต.ค.) ว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นให้ทราบว่าบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและพบว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี 60 ของบริษัท มีการบันทึกรายได้ค้างรับที่มีนัยสำคัญ ที่อาจเป็นการบันทึกรายได้อันเป็นเท็จและไม่สอดคล้องกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 60 นั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัท ที่เข้ารับตำแหน่งในช่วง ก.ย.60-ม.ค.61 ได้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและได้พบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับรายได้ค้างรับที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบันทึกอยู่ในงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2557-60 คณะกรรมการบริหารจีงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน-ชุดพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อข้อสงสัยในงบการเงินประจำรอบปี 2557-60 บริษัทจึงได้ส่งผลการตรวจสอบรวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อดำเนินการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องการใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

       
       “คณะทำงานได้สอบสวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้พบความผิดปกติจากกรณีการบันทึกรายได้ค้างรับที่มีนัยสำคัญ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการลงบันทึกรายรับเกินจริงในงบการเงินของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัทมีรายได้ค้างรับปรากฏในงบการเงินเกินกว่าความเป็นจริง โดยคณะทำงาน-ชุดพิเศษ มีความเห็นว่า พฤติกรรมของกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทในขณะนั้น อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับงบการเงินประจำปี 2558 และ 2559 ตามมาตรา 240 และ 312 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน และเกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจโดยรวม” นายสมชาย ระบุ.
       

ข่าวยอดนิยม