ข้อคิดจากหลวงปู่

       

“เราเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มาตลอดทั้งชีวิต
       ต้องแย่งกันทำมา เพื่อเลี้ยงสิ่งนี้
       ต้องแสวงหามา เพื่อเลี้ยงสิ่งนี้


       บางครั้งต้องฆ่าฟันเพื่อยื้อแย่งให้ได้มา เพื่อเลี้ยงสิ่งนี้
       ต้องทำทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะดีหรือเลว
       เพื่อเลี้ยงสิ่งนี้ รักษาสิ่งนี้
       สิ่งนี้ที่เราเรียกมันว่า ตัวกู หรือ ชีวิต
       แล้วสุดท้าย เราก็อยู่กับสิ่งนี้ไม่ได้
       เมื่อถึงคราว สิ่งนี้มันต้องแตกสลาย
       เราไม่สามารถรักษามันได้ชั่วกัปชั่วกัลป์”
       …....
       
       (จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 198 มิถุนายน 2560 โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม)