ศิษย์เก่าโรงเรียนบางกะปิ ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       สมพงษ์ ฉันทรวรานุรักษ์. ประธานกลุ่มโสนบาน. เจ้าของร้านอาหารร้านของพ่อ ร่วมกับ ไกรทอง. พรมฑา. คณะเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนบางกะปิ และกัลยาณมิตรทางธรรม ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง พร้อมถวายฆ้อง กลอง ระฆัง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. โดยมี พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร. เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน เมตตารับมอบ ในงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๗ ปี ณ. วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
       

ข่าวGreen Innovation & CSR

ข่าวยอดนิยม