ทส.เดินหน้าต่อ “รณรงค์ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว”

MGROnline

       

        พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง “รณรงค์ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว” ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ - ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        ในที่ประชุมมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ได้มีการรับทราบสถานการณ์ สถานภาพการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว และมีการพิจารณามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้แนวคิด “ลด-เลิก-นำนวัตกรรมมาใช้” ตลอดจนหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน และเพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

       

        ทั้งนี้ ข้อมูลโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้เป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทำให้แต่ละปีขยะจากทั่วโลกไหลสู่ทะเลกว่า 13 ล้านตัน และกว่าครึ่งหนึ่งของขยะทะเล คือ ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง