ยูโอบีเติม 7 ทักษะชีวิตนักเรียนพระดาบส ด้วยกิจกรรมสนุกๆ กับคนดัง

ผู้จัดการออนไลน์

       

       เพราะโลกแห่งการทำงานไม่ได้ต้องการแค่ “ทักษะการทำงาน” อย่างเดียวที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ แต่“ทักษะชีวิต” ที่เป็นประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในอนาคต ให้มีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เหมือนเป็นการเติมความแกร่งและความพร้อมให้มากขึ้น ทั้งความรู้ ความคิด และจิตใจ
       


       ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จึงริเริ่มกิจกรรม "เติมใจสร้างอนาคต กับทักษะชีวิตดีดี” ที่โรงเรียนพระดาบส ภายใต้แนวคิด Keep the Good Going โดยสอนทักษะวิชาเพิ่มเติมอีก 7 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการออมเงินและการลงทุนเบื้องต้น (Saving & Investment for Life) ทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน (English for Life) ทักษะการถ่ายภาพจากมุมมอง (Photography for Life) ทักษะการสร้างแบรนด์ (Branding for Life) ทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด (Digital for Life) ทักษะการป้องกันตัว (Martial Arts for Life) รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจผ่านดนตรี (Music for Life) โดยในแต่ละวิชาได้ผู้มีความรู้และเป็นที่รู้จักมาร่วมเป็นจิตอาสาถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ โรงเรียนพระดาบส
       
       โอภาส เร่งผลดี หรือ โอ นักเรียนโรงเรียนพระดาบส เล่าว่า “ที่เรียนมาชอบทุกอย่าง เพราะสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ อย่างเรื่องถ่ายรูป คนว่าไร้สาระ แต่จริงๆ แล้วสามารถใช้โปรโมทสินค้าในอนาคตได้ เรื่องภาษา ก็ไปใช้กับการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ เพราะเทคนิคการสอนทำให้เราเข้าใจมากขึ้น นอกจากความรู้ที่เราได้รับ เรายังได้อย่างอื่นด้วย อย่างวิชาดนตรี พี่ที่เป็นนักร้องมาสอนว่าชีวิตผ่านอุปสรรคอะไรบ้าง เราได้รับรู้และได้เอามาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองว่ากว่าจะไปถึงจุดนึงต้องผ่านอะไรบ้าง”
       
       คริสโตเฟอร์ ไรท์ วิทยากรอาสาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ครูที่ดี ไม่ใช่สอนวิชาอย่างเดียวแต่ต้องเปลี่ยนสังคม โดยการไปเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำของคน การมาสอนน้องๆ ในโรงเรียนพระดาบสจะทำให้ได้รับความรู้ ความบันเทิงผ่านสื่อการสอน อย่างเกม กิจกรรมต่างๆ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้คนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       

       อรวรรณ ดิษฐโยธิน นักโฆษณาผู้มีประสบการณ์การสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรต่างๆ ได้มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานในการสร้างแบรนด์ สร้างอัตลักษณ์เพื่อให้คนจดจำให้กับน้องๆ
       
       “วันนี้ที่ได้โอกาสมาสอนน้องเรื่องแบรนด์ เรามุ่งหวังให้น้องนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้จริง ในวันนึงที่พวกเขาต้องนำไปใช้ เขาจะฉุกคิดและสามารถต่อยอดได้ เรารู้สึกว่าถ้าเราได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ที่มีเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่น โดยเฉพาะน้องๆ ที่อาจจะมีต้นทุนทางสังคมน้อยกว่าคนอื่น เพราะเราเชื่อว่าสังคมประเทศชาติจะดีได้ ต้องเริ่มจากคน ถ้าเรามีโอกาสจะปลูกฝังสิ่งดีให้คนอื่น จงทำ ผลตอบแทนคือความอิ่มเอมใจ ถ้าทุกคนคิดว่ามีโอกาสให้ จงให้ เรามีโอกาสให้ความรู้ ความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิต การให้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ แต่ให้อะไรที่เราลงไปทำสร้างความยั่งยืนกว่า ดังเช่นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สอนวิธีตกปลา มากกว่าจะให้ปลา”
       
       นอกจากวิทยากรอาสาจากภายนอก จิตอาสายูโอบีก็ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ ในกิจกรรมครั้งนี้เช่นกันอรวรรณ รัตนวารินทร์ชัย หนึ่งในจิตอาสายูโอบี เล่าว่า “วันนี้ที่ได้มาร่วมเป็นอาสาในห้องเรียนทักษะการสร้างแบรนด์ รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์อีกรูปแบบที่เด็กๆ ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียนปกติ แต่เป็นการแบ่งปันจากวิทยากรจากภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ นับเป็นการเปิดโลกให้กับน้องๆ ให้มาเจอโลกของผู้ใหญ่ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ คิดว่าเด็กๆ น่าจะได้ประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จากรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน”
       
       ธีระชัย แสงศิริ หรือ ไฟท์ นักเรียนโรงเรียนพระดาบส กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งได้เลือกเข้ากิจกรรม การออมและการลงทุน เพราะที่บ้านเลี้ยงปลาและทำประมง แต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการลงทุน การแก้ปัญหา การบริหารและการจัดการต่างๆ เมื่อได้เรียนรู้เพิ่มเติม ทำให้รู้จักการประเมินสถานการณ์ การวางแผน การจัดการปัญหาเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไร ต้องปรึกษาใคร และได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อให้ที่บ้านนำไปปรับใช้ต่อไป
       

       กิจกรรม “เติมใจสร้างอนาคต กับทักษะชีวิตดีดี” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ ยูโอบี ฮาร์ทบีท (UOB Heartbeat) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ ศิลปะ (Art) การศึกษา (Education) และเยาวชน (Children) เพราะเชื่อมั่นว่าทั้งสามสิ่งนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อความสำเร็จและการเติบโตของประเทศ
       

ข่าวGreen Innovation & CSR

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้