(ชมวิดีโอ) ระวัง!!! แบบคัดกรองทางการศึกษาตีตราลูกเป็นเด็กพิการ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       พะเยา - แบบฟอร์มคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาของ สพฐ.มีการคัดกรองความบกพร่อง 9 ระดับ โดยเป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้ปกครองหรือครูผู้คัดกรองเป็นผู้กาเครื่องหมายในช่อง ใช่ -ไม่ใช่ แค่นี้ก็สามารถบอกได้ว่าลูก "พิการบกพร่องด้านใด" ได้จริงหรือ??? และเกิดตราบาปขึ้นแล้วกับเด็กนักเรียนในอำเภอจุน จ.พะเยา จำนวนถึง 22 คน
       

       

       

ข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม