(ชมวิดีโอ) ระวัง!!! แบบคัดกรองทางการศึกษาตีตราลูกเป็นเด็กพิการ

update:

       

       พะเยา - แบบฟอร์มคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ของสพฐ มีการคัดกรองความบกพร่อง 9 ระดับ โดยเป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้ปกครองหรือครูผู้คัดกรองเป็นผู้กาเครื่องหมายในช่อง ใช่ -ไม่ใช่ แค่นี้ก็สามารถบอกได้ว่าลูก "พิการบกพร่องด้านใด" ได้จริงหรือ??? และเกิดตราบาปขึ้นแล้วกับเด็กนักเรียนในอำเภอจุน จ.พะเยา จำนวนถึง 22 คน