นี่หรือบ้านมั่นคง!! ชาวโครงการบ่อบัว จ.ฉะเชิงเทรา ร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบด่วน..

ผู้จัดการออนไลน์

       

        
       ฉะเชิงเทรา - ชาวบ้านโครงการบ้านมั่นคงบ่อบัว จ.ฉะเชิงเทรา ร้องสื่อฯช่วย หลังทุกข์กับปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย,ไฟฟ้า,ประปา ฯลฯ ไม่มี ซ้ำต้องผจญปัญหาน้ำท่วมขัง วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด่วน.. 

       
       
       วันนี้ ( 11 ต.ค.) ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมั่นคงบ่อบัว ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้พากันรวมตัวเรียกร้องต่อสื่อมวลชน เพื่อขอให้เป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหมู่บ้านมั่นคง เข้าตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ทำการก่อสร้างและจัดสรรที่อยู่ให้ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้เช่าซื้อในรูปแบบของสหกรณ์บ้านมั่นคง แต่ปัจจุบันกลับพบปัญหา หลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากการก่อสร้างไม่มีระบบบำบัดและท่อระบายน้ำ
       
       
       ทั้งที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จำนวน 4.2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้ง ไฟฟ้า ,ประปา ,บ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ทำให้ในวันนี้ชาวบ้านต้องได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า
       
       
       นางจุฑามณี บุญกาญจน์ อายุ 53 ปี เล่าว่าได้เข้ามาซื้อบ้านในโครงการดังกล่าวแต่ก็ต้องประสบปัญหาถูกน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนัก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบโครงการฯ ว่ามีการใช้เงินงบประมาณในการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างถูกต้อง
       
       
       เช่นเดียวกับ นางภัคจิรา สังข์ทอง อายุ 45 ปี ชาวบ้านอีกรายที่บอกว่า พวกตนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2553 โดยเมื่อครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ยังรู้สึกแปลกใจที่โครงการฯ ซึ่งได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉะเชิงเทรา แต่กลับไม่มีทั้งไฟฟ้า, ประปาและระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงท่อระบายน้ำ เมื่อไปติดตามสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์หมู่บ้านมั่นคงบ่อบัว ก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจน
       
       
       นอกจากนี้ชาวบ้านยังสงสัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารที่จัดตั้งขึ้นมา ยังเป็นระบบสหกรณ์แบบครอบครัว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการตรวจสอบว่าเป็นการบริหารงานที่ถูกต้องโปร่งใสหรือไม่
       

       

       

       

       

       

ข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม