เปิดตัว Thai Tuner โปรแกรมเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย แอปพลิเคชันแรกของโลก

ผู้จัดการออนไลน์

       

       เปิดตัวนวัตกรรม Thai Tuner แอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย แอปพลิเคชันแรกของโลก ตั้งเป้าต่อยอดวัฒนธรรมไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
       

       วันนี้ (13 มิ.ย.) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน เปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Tuner โปรแกรมเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย แอปพลิเคชันแรกของโลก ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดทำขึ้นโดย ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสืบสาน รักษามาตรฐานเสียงของเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป เป็นการนำศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง พร้อมพัฒนารูปแบบการผลิตเครื่องดนตรีไทยต้นแบบ ด้วยระบบดิจิทัลเป็นครั้งแรก โดยจะนำเครื่องดนตรีไทยต้นแบบที่ผลิตได้มาโชว์ภายในงาน รวมทั้งสาธิตการใช้งานและพูดคุยถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น Thai Tuner โดยมี อ.ทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย - คีตศิลป์ และภาคีเครือข่ายมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย
       

       

       

       

       

       

       

       

       

ข่าวOnline Section

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้