สถ.เวียน “ค่าสาธารณูปโภคระดับภูมิภาค” บังคับ 76 จังหวัดใช้ไฟฟ้า เดือนละ 9 พัน-878 อำเภอ ใช้เดือนละ 1 พัน

update:

       

       สถ.ออกหนังสือเวียน กำหนด“ค่าสาธารณูปโภคระดับภูมิภาค” โอนค่าใช้ไฟฟ้า ให้ 76 จังหวัด ใช้เดือนละ 9 พันบาท หรือ ปีละ 1 แสนบาทเศษ พร้อมให้ 878 อำเภอ ใช้ไฟฟ้า เดือนละ 1 พันบาท หรือ เดือนละ 1.2 หมื่นบาท พร้อมกำหนค่าใช้โทรศัพท์ (โปรโมชั่น) ให้ท้องถิ่นจังหวัด คนละ 1 พันบาท/เดือน
       

       วันนี้ (12 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็วๆนี้ หลังจากรัฐบาลเห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายของส่วนราชการ ทั้งค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ โดยพบว่า มีส่วนราชการติดหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง รวมเป็นเงินกว่า 4,096 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ค้างตั้งแต่ก่อนปีงบประมาณ 2560 รวมประมาณ 595 ล้านบาท และหนี้ในปีงบประมาณ 2560 รวมประมาณ 3,501 ล้านบาท
       
       ล่าสุดพบว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยราชการในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็น หลักเกณฑ์จัดสรรค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายสำหรับข้าราชการ ในระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
       
       กำหนดค่าใช้กระแสไฟฟ้า จังหวัดละ 9,000 บาท / เดือน 76 จังหวัด รวม 108,000 บาท / ปี ให้อำเภอละ 1,000 บาท/เดือน 878 แห่ง รวม 12,000 บาท / ปี กำหนดค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ให้จังหวัดละ 2,500 บาท / เดือน 76 จังหวัด ให้อำเภอละ 400 บาท / เดือน 878 แห่ง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)ให้ท้องถิ่นจังหวัดละ 1,000 บาท / เดือน 76 จังหวัด ระดับผู้อำนวยการท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายเลขละ 1,000 / เดือน รวม 136 เลขหมาย (12 เดือน)
       
       มีรายงานว่า ยังมีการกำหนด ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของท้องถิ่นจังหวัด 72 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส) รวม 288 เลขหมาย และ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ (ยกเว้นใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 834 อำเภอ ๆ ละ 1 เลขหมาย ๆ ละ 400 / เดือน รวม 1,122 เลขหมาย (11 เดือน)
       
       หนังสือยังระบุถึง โปรโมชั่นสำหรับส่วนราชการ “โทรฟรี” ในเครือข่ายส่วนราชการทุกหน่วยงาน นอกเครือข่ายโทรฟรี 200 บาท อินเตอร์เน็ต จำนวน 5 GB โดยให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินเดือนละ 400 บาท โดยให้ผู้รับผิดชอบเลขหมายดังกล่าวชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้น
       
       ท้ายสุด มีการกำหนดค่าไปรษณีย์ ให้กับจังหวัดละ 1,500 บาท/เดือน 76 จังหวัด และอำเภอละ 200 บาท / เดือน 878 แห่ง.