กกต.ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว 603 คน ขึ้นบัญชี 5 ปี เตรียมเข้าอบรม

ผู้จัดการออนไลน์

       

       รองเลขาฯ กกต.เผย “อิทธิพล” เซ็นแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วเหลือ 603 คน ขึ้นบัญชี 5 ปี เตรียมอบรมก่อนเข้าตรวจสอบเลือก ส.ว.-ส.ส.
       

       วันนี้ (11 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ทราบว่านายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ลงนามในคำสั่ง กกต.ที่ 64/2561 เรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. 2560 และ ข้อ 20 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2561 ประกอบมติ กกต.เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม และ 8 ตุลาคม เห็นควรให้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ทั้ง 77 จังหวัด รวม 603 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นไป และให้บัญชีรายชื่อดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่มีคำสั่ง และให้สำนักงาน กกต.จังหวัดแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรับทราบและเตรียมเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกอบรม
       
       อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.ในขณะนั้นได้ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละ 8 คน รวม 616 คน และได้ให้สำนักงาน กกต.จังหวัดทั่วประเทศปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกมายัง กกต. ซึ่งการพิจารณาของ กกต.ชุดปัจจุบันก็ได้มีการคัดเลือกไว้ 603 คน ทำให้ทุกจังหวัดไม่ได้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวนไม่เท่ากัน แต่จะไม่น้อยกว่า 5-8 คน
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้