คสช.น้อมนำกระแสรับสั่ง กำชับจนท.ดูแลปชช.ลดอุบัติเหตุ-ยึดรถเมาขับใกล้4พัน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       คสช. น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห่วงใยการสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ กำชับ จนท.ดูแลปชช.ตามมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุอย่างดีที่สุด ขณะที่มาตรการ ดื่มไม่ขับ จับยึดร 4 วันที่ผ่านมา ยึดรถไว้ชั่วคราว 3,695 คัน
       

       วันนี้ (15 เม.ย.) พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯพระราชทานความห่วงใยในการสูญเสียของประชาชนจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งทุกส่วนงานของ คสช.และรัฐบาล พร้อมน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
       
       โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและจิตอาสา ยังคงร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเต็มที่
       
       สำหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 14เมษายน 2562 มีดังนี้
       
       -รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 36,448 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 1,056 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 25,960 คน
       
       สำหรับรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 28,195 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,167 ใบ, ยึดรถยนต์ 345 คัน และส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 16,671 คน
       
       โดยตลอด 4 วันที่ผ่านมา (11 – 14 เมษายน 2562) เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 3,695 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 2,741 คัน และรถยนต์ 954 คัน) ยึดใบอนุญาตขับขี่15,616 ใบ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 69,985 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 43,954คน
       

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม