มอบสธ.-สปสช.หาทางออกอื่น "ซื้อยา-แยกเงินเดือน" ก่อนเคาะร่างสุดท้าย กม.บัตรทอง

       "หมอปิยะสกล" มอบปลัด สธ.-เลขาฯ สปสช. หาทางออก "จัดซื้อยา-แยกเงินเดือน" ภายใน 23 ก.ค. ให้เกิดประโยชน์ต่อ ปชช.สูงสุด ระบบยั่งยืน ก่อนเสนอประธาน คกก.ยกร่างเห็นควรปรับแก้เพิ่มเติมร่างกฎหมายบัตรทองหรือไม่ ก่อนรอร่างจากกฤษฎีกาแล้วเสนอ ครม.
       
       วันนี้ (17 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้หารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือร่างกฎหมายบัตรทอง หลังจากคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ได้เสนอร่างกฎหมายบัตรทองที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ นพ.เสรี ตู้จินดา และ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และตัวแทนองค์กรภาคเอกชนหรือเอ็นจีโอ คือ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง กรรมการสปสช.สัดส่วนภาคประชาชน และ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการสปสช.สัดส่วนภาคประชาชน

       
       นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ว่า บรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดี โดยมีเรื่องที่ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติม คือ เรื่องจัดการซื้อยา และการแยกเงินเดือน โดยได้มอบให้ปลัด สธ.และเลขาธิการ สปสช. ไปหารืออีกครั้งในวันที่ 22-23 ก.ค.นี้ โดยเรื่องการจัดซื้อยาต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ประชาชนต้องได้ประโยชน์เท่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม และทำให้ระบบเกิดความยั่งยืน สำหรับการแยกเงินเดือน จะต้องมีการทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เช่น นอกจากแยกกับไม่แยกเงินเดือนแล้ว จะสามารถมีทางเลือกที่สามได้อีกหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นหลัก
       
       นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า หลังจากหารือเพื่อหาทางออกอื่น ก็จะเสนอต่อ รศ.วรากรณ์ หากปรับแก้เพิ่มเติมได้ก็จะดำเนินการ ขณะเดียวกันก็ต้องรอการพิจารณาร่างจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยว่า มีปรับปรุงอย่างไร หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยคาดว่าจะแล้วเสร็จขั้นตอนนี้ประมาณสัปดาห์หน้า จากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป และวันที่ 18 ก.ค.นี้ ตนจะนำข้อมูลทั้งหมดร่วมหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ส่วนเรื่องร่วมจ่ายตนไม่ได้ไปปรับเพิ่มเติมอะไร เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอมา
       
       น.ส.สารี อ๋องสมหวัง กรรมการ สปสช.ภาคประชาชน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้รับแจ้งว่าเป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมในครั้งนี้ว่า กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ พ.ร.บ.ฯ ในครั้งนี้ตั้งแต่แรก แต่ถ้า รมว.สธ.จะดำเนินการแก้ พ.ร.บ.ฯ ต้องแก้เฉพาะในประเด็นที่เป็นไปตามคำสั่ง มาตรา 44 และให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้ สปสช.สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ตามที่ได้ดำเนินการมาด้วยดีตลอด 10 กว่าปีมานี้เท่านั้น ส่วนประเด็นอื่นที่คณะกรรมการแก้ฯ เพิ่มเข้ามา กลุ่มคนรักหลักประกันฯ ขอคัดค้าน ไม่ให้แก้จนกว่าจะจัดทำการศึกษาและมีข้อมูลวิชาการมาประกอบการพิจารณาก่อน รวมทั้งต้องดำเนินการจัดกระบวนการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ให้สอดคล้องและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77