สมเด็จพระเทพฯ เปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 พ.ย.

MGROnline

       

       สมเด็จพระเทพฯ เปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 พ.ย. นี้ คาด มีผู้เข้าชมวันละแสนคน เปิดระหว่าง 2 - 30 พ.ย. นี้
       

       วันนี้ (12 ต.ค) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเนื่องในการจัดงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า การประชุมครั้งนี้ได้สรุปแผนปฏิบัติการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศเป็นครั้งสุดท้าย โดยที่ประชุมได้กำหนดให้เข้าชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 2 - 30 พ.ย. 2560 เวลา 07.00 - 22.00 น. ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการ วันที่ 2 พ.ย. นี้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นกำหนดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการแบบอิสระ รอบละ 5,500 คน ใช้เวลารอบละประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ เน้นการแต่งกายสุภาพให้เหมือนกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าชมวันละ 100,000 คน แบ่งเป็น ประชาชน 80,000 คน นักเรียน นักศึกษา ที่มาชมเป็นหมู่คณะ 15,000 คน นักท่องเที่ยว 8,000 คน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ 500 คน พระภิกษุ สามเณร แม่ชี 500 คน รวมจำนวนผู้เข้าชมโดยเฉลี่ย 29 วัน กว่า 3 ล้านคน
       
       นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ส่วนเนื้อหาของนิทรรศการ ประกอบด้วย 1 พระเมรุมาศ 1
        พระที่นั่งทรงธรรม และ 6 อาคารประกอบ โดยเนื้อหานิทรรศการบนพระที่นั่งทรงธรรม เสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ จิตรกรรมฝาผนังโครงการในพระราชดำริจำนวน 3 ผนัง ส่วนศาลาลูกขุน 4 หลังเป็นนิทรรศการครอบคลุมการออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ งานประณีตศิลป์ งานศิลปกรรมของสำนักช่างสิบหมู่ ทั้งนี้ การเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการจะมีการซักซ้อมการเข้าชม จำนวนคน และการกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่ง
       
       ด้าน พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ขั้นตอนการเข้าชมนิทรรศการ ประชาชนจะต้องผ่านจุดคัดครอง 3 จุด คือ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ท่าช้าง และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) ก่อนเข้าสู่จุดทางเข้าหลักตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผม จากนั้นนั่งรอเต็นท์พักคอยรองรับประชาชน หรือเลือกชมการแสดงมหรสพเวทีต่างๆ จากนั้นยืนรอด้านหน้าทางเข้านิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย แปลงนาประกอบพระเมรุมาศ ฝายแม้ว กังหันน้ำชัยพัฒนา ใช้เวลา 15 นาที ต่อจากนั้นเข้าชมนิทรรศการแบบอิสระด้านในประมาณ 45 นาที เมื่อครบเวลาเข้าชมเจ้าหน้าที่จะมีสัญญาณแจ้ง จากนั้นจะเชิญออกทางด้านซ้ายและขวาตามขั้นตอน ส่วนการชมพระเมรุมาศ บริเวณชั้นที่ 1 จะกำหนดทางขึ้นลง ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรม จะขึ้นทางขวามือและลงด้านทิศใต้ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ จะมีรถเข็นรองรับด้านนอก และมีช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวก
       
       นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการแสดงมหรสพ ซึ่งมีการนำนักแสดง และนักดนตรีจาก จาก สำนักการสังคีต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมทั้งวงดนตรีจากทหาร 4 เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาจัดการแสดงภายในบริเวณพระเมรุมาศ ซึ่งเบื้องต้นมีการแสดงมหรสพ และการแสดงชุดต่างๆ เวลา 18.00 - 22.00 น. และจะมีการประโคมดนตรี วงบัวลอย บริเวณศาลาลูกขุน เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ จะมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้ซึมซับบรรยากาศเสมือนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
คำสำคัญ : นิทรรศการ