“อัศวิน” เปิดห้องต้อนรับเด็กนักเรียน กทม.นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมต้อนรับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง พร้อมเปิดห้องทำงานผู้ว่าฯ ให้เด็กๆ ได้เยี่ยมชมและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ รวมถึงคำขวัญวันเด็กมอบให้แก่เด็กกรุงเทพมหานคร “ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ใฝ่คุณธรรม”
       

        วันนี้ (12 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโอวาทแก่ผู้แทนนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง เนื่องในงานวันเด็กกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
       
        สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภายใต้แนวคิด “เด็กนักเรียน กทม. ก้าวสู่สากล” กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน Inspiration การเยี่ยมชมห้องอมรพิมาน ห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. กิจกรรมผู้สื่อข่าวน้อย โซน สนุกสนาน การแสดงดนตรี เกม กีฬา โซนเด็กนักเรียน กทม. ก้าวสู่สากล นิทรรศการภาษาอังกฤษ ภาษาจีน STEM Robot Crossword ศิลปะ ภาพวาด หมากล้อม และโซน นักเรียน กทม. เก่งไม่แพ้ใคร โชว์ผลงานของนักเรียน กทม. ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รวมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน และ 2 ทีม
       
        พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กทุกกลุ่ม การดูแลสุขภาพและพลานามัย การส่งเสริมความรู้สายอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กมีความฝัน และมุ่งมั่นหมั่นเพียรที่จะก้าวไปให้ถึงความฝันนั้น นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังให้ความสำคัญกับการกล่อมเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
       
        “เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 นี้ ขอให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ระลึกในพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม และมีน้ำใจต่อผู้อื่น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ร่วมกันทำหน้าที่ในการเป็นแม่พิมพ์หล่อหลอมอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว
       
        สำหรับคำขวัญที่มอบให้แก่เด็กกรุงเทพมหานครในปีนี้ คือ “ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ใฝ่คุณธรรม” รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน กทม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เข้าเยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และห้อง CCTV ซึ่งในอนาคตเด็กๆ เหล่านี้อาจจะเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นได้
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้