ทปอ.เสนอทุกมหา'ลัย รับ นร.ม.ปลายช่วยงานวิจัย เพิ่มความรู้ เตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ทปอ. เล็งเสนอทุกมหาวิทยาลัย รับ นร. ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยช่วงปิดเทอม ช่วยเพิ่มความรู้ เตรียมพร้อมศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมชง รบ. จัดสรรงบประมาณให้ ร.ร. ทั่วประเทศ หนุนเด็กทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น ใช้เป็นผลงานสมัครเข้าเรียนมหา'ลัยในรอบ Portfolio ได้
       

       ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ทปอ. มีมติมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่กำลังจะเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต โดยจะนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการหารือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้เปิดโอกาสรับเด็กนักเรียนมัธยมปลายเข้ามาเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเตรียมพร้อมสู่การศึกษาและค้นคว้าในระดับมหาวิทยาลัย
       
       ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ จะเสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียน โดยเฉพาะระดับมัธยมปลาย ได้ทำโครงการวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่เด็กนักเรียนสนใจ โดยเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตน อย่างไรก็ตาม การฝึกให้เด็กได้รู้จักการทำวิจัย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดที่จะประยุกต์ผลงานเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติในด้านที่ยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้รักงานวิจัย และส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไป กว่าการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะสามารถนำประสบการณ์ในการร่วมทำงานวิจัย ไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio หรือรอบการนำเสนอผลงานได้อีกด้วย
       

       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้