สกอ.ยังไม่เสนอชื่อ "ประพัฒน์" นั่งอธิการฯ มทร.ล้านนา จนกว่าสอบทุจริตเสร็จ "หมออุดม" ชี้ตั้งรักษาการเป็นอำนาจสภาฯ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       "หมออุดม" ย้ำสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งการ ปมตั้ง "ประพัฒน์" เป็นรักษาการอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้าน สกอ.ยังไม่เสนอโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี จนกว่าการสอบสวนทุจริตจะแล้วเสร็จ ชี้หากครบเทอมรักษาการอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่ออย่างไร
       

       สืบเนื่องจากกรณี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา ได้ร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เรื่อง แต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยขอให้ยกเลิกการรักษาราชการแทน 6 เดือน เป็นรักษาราชการแทน จนกว่าจะได้รับการโปรดเกล้าฯนั้น
       
       ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า เท่าที่จำได้ ผศ.ประพัฒน์ ถูกร้องเรียนว่าเรื่องการทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มทร.ล้านนา ตนได้ให้ทางสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดว่า การสอบสวนเป็นอย่างไร และถ้าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ก็ไม่สามารถเสนอชื่อ ผศ.ประพัฒน์ ขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดีได้ อย่างไรก็ตาม หากยังดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นจนหมดเวลารักษาราชการแทนได้ ซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่ที่กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อเนื่อง เนื่องจากกฎหมายแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
       
        ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอำนาจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สกอ. ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ ต้องไปทบทวนกันเอง ที่สำคัญคือต้องมองมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ถ้าหากนั่งรักษาการแล้วทำงานได้ไม่เต็มที่ ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น เรื่องนี้ทางสภามหาวิทยาลัยจะต้องกล้าคิด กล้าทำ ที่สำคัญต้องรีบตัดสินใจ ถ้าเขาดีจริงก็ต้องยืนยันว่าดี ถ้าคิดว่าแต่งตั้งไปแล้วมีปัญหาก็ต้องปรับ
       
       รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ก็ไม่จำเป็นต้องขอความคิดเห็นเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แต่ข้าราชการ พนักงาน ในมหาวิทยาลัย ต้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วย หากปล่อยให้ผู้บริหารบริหารมหาวิทยาลัยแล้วเกิดปัญหา ต้องออกมาปกป้องผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
       
คำสำคัญ : มทร.ล้านนา

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้