หอประชุมสภา กทม.ศาลาว่าการฯ แห่งที่ 2 คืบกว่า 60%

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “จักกพันธุ์” เผย หอประชุมสภา กทม. ศาลาว่าการฯ 2 คืบหน้าแล้ว 60% เร่งตกแต่งภายใน พร้อมปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ ให้ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน
       

       วันนี้ (15 เม.ย.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ว่า ว่า โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เริ่มสัญญาวันที่ 25 พ.ย. 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 พ.ย. 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ผลการดำเนินการ ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการงานตกแต่งภายใน ฝ้าเพดาน ตกแต่งผนัง ชั้น B2, 1, 2, 3 และ 4 ส่วนชั้น 5 อยู่ระหว่างเตรียมงานติดตั้งโครง Truss หรือ โครงถักหรือโครงข้อหมุน คือ โครงสร้างที่เกิดจากชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิตจนกลายเป็นโครงสร้างที่พาดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ส่วนอาคารกรรมาธิการเหนือและอาคารกรรมาธิการใต้อยู่ระหว่างงานตกแต่งผนัง ฝ้าเพดาน ในชั้น 1 - 3
       
       นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 60.53% แผนงานที่วางไว้ 44.94% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 15.59% ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารกรรมาธิการเหนือ อาคารกรรมาธิการใต้ และห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นงานโครงสร้างของอาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการตกแต่งเก็บรายละเอียดภายในอาคารประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       
       นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ ซึ่งอาคารดังกล่าวได้เปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันภายในอาคารได้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุง โดยอาคารสำนักการโยธา อยู่ระหว่างติดตั้งท่องานระบบ ชั้น 2 - 4 ส่วนอาคารสำนักการระบายน้ำ อยู่ระหว่างติดตั้งท่อระบบงาน ชั้น 3 - 4 และงานติดตั้งนั่งร้านรอบอาคาร ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 6.16% แผนงานที่วางไว้ 5.68% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 0.48% เมื่อโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำแล้วเสร็จ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการในอาคารดังกล่าวอีกด้วย
       

       

       

       

       

       
คำสำคัญ : หอประชุม, กทม.

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม