เร่งฝึกทักษะ “แคดดี้” เสริมสกิลบริการ เทคนิคต้อนรับ และภาษาต่างประเทศ

update:

       

       กพร.เร่งฝึกทักษะ "แคดดี้" เพิ่มศักยภาพงานบริการ เทคนิคการต้อนรับ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการจ้างแคดดี้คนไทยมากขึ้น ย้ำต่างด้าวยังไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้
       

       นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีข่าวสนามกอล์ฟบางแห่งเลิกจ้างแคดดี้คนไทย และนำคนต่างด้าวเข้ามาทำหน้าที่แทน ซึ่งไม่สามารถทำได้ เพราะกรมการจัดหางานยังไม่เคยออกใบอนุญาตทำงาน ว่า ที่ผ่านมา กพร. ฝึกอาชีพให้กับแคดดี้ในหลักสูตรการฝึกยกระดับการสร้างบริการที่ประทับใจ ดำเนินการฝึกอบรมโดยหน่วยงานในสังกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อความสำคัญของงานบริการ เทคนิคการต้อนรับ การพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการ รวมไปถึงฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟในประเทศไทย เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น
       
       "เชื่อว่าหากมีการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแคดดี้ที่รักงานบริการ และมีฝีมือจริง เช่นที่ผ่านมาจะสามารถช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการด้านสนามกอล์ฟจ้างแคดดี้คนไทย และไม่จ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นการทำผิดกฎหมาย แรงงานที่ทำอาชีพเป็นแคดดี้ท่านอื่นๆ หากต้องการเปลี่ยนอาชีพ ก็สามารถมาฝึกอบรมกับทาง กพร. ได้เช่นกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ‭www.dsd.go.th‬ หัวข้อกำหนดการเปิดฝึกอบรม" นายสุทธิ กล่าว
       
       นายสุทธิ กล่าวว่า ในส่วนของการฝึกอบรมภาคบริการ ปี 2561 กพร. มีเป้าหมาย 1,060 คน ดำเนินการแล้ว 860 คน การฝึกทักษะฝีมือด้านการบริการต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว นอกจากช่วยให้แรงงานมีทักษะเพิ่มขึ้น สามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งด้วยการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่รองรับการท่องเที่ยวอีกกว่า 60 หลักสูตร อาทิ สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่ หลักสูตร ช่างเย็บตัดเสื้อผ้าบุรุษ สตรี สาขาภาคบริการ ได้แก่ หลักสูตร การบริการโรงแรม ช่างแต่งผมบุรุษ สตรี การทำขนมไทย นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ สาขาช่างก่อสร้าง ได้แก่ หลักสูตร การก่อสร้างบ้านดิน บ้านไม้ไผ่เพื่อการท่องเที่ยว การทำปูนปั้นม้านั่งไม้เทียม สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่ การออกแบบลายผ้าไหมอิงวัฒนธรรมท้องถิ่น การประดิษฐ์ของที่ระลึก เป็นต้น