อย.เตรียมร่อนหนังสือถึงผู้ประกอบการ ยืนยันตัวตนผลิตเครื่องสำอาง ใน 45 วัน หวังตรวจสอบมาตรฐานโรงงาน

MGROnline

       

       อย. ร่อนหนังสือถึงผู้ประกอบการเครื่องสำอางทั่วประเทศ ยืนยันตัวตนภายใน 45 วัน หลังรับหนังสือ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ชี้ หากไม่ยืนยันถือว่าไม่ดำเนินกิจการต่อ เจอมาตรการเพิกถอนใบรับจดแจ้งแน่
       

       วันนี้ (13 มิ.ย.) ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานที่มีคุณภาพของ อย. และการยื่นจดแจ้งของผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องยื่นแจ้งผลิตจากโรงงานในระบบของ อย. เท่านั้น ว่า ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ได้รับใบรับจดแจ้งก่อนวันที่ 24 พ.ค. 2561 จะต้องยืนยันตัวตนว่ามีความประสงค์จะดำเนินกิจการต่อ โดยเร็วๆ นี้ อย. จะส่งหนังสือลงทะเบียนไปยังผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกแห่ง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกรายเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนในการดำเนินกิจการกับ อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางของตน เช่น ระบุชื่อ สถานที่ตั้ง สถานที่ผลิต เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิต หากไม่ยืนยันตัวตนภายใน 45 วัน หลังได้รับหนังสือลงทะเบียน อย. จะมีมาตรการในการเพิกถอนใบรับแจ้งต่อไป ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับจดแจ้งอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฯ หรือมิได้มีการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ณ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้ จะต้องมาแจ้งเลิกการประกอบกิจการและขอยกเลิกใบรับจดแจ้งทั้งหมดโดยเร็ว เพราะหากตรวจพบว่ายังดำเนินกิจการอยู่ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
       
       ภก.สมชาย กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางรายใหม่ที่จะยื่นจดแจ้งนั้น จะต้องได้รับการตรวจสถานที่ผลิตหรือโรงงานผลิตจาก อย. หรือ สสจ. ในเขตพื้นที่ตั้งของสถานที่ผลิตก่อนการอนุญาตจดแจ้งผลิตเครื่องสำอางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ
       
       “กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จึงขอเตือนผู้ประกอบการทุกรายต้องดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลผ่าน ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (Consultation e-Service) เว็บไซต์ www.thaifda.org/econsult หรือหากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางสามารถเข้าดูตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ได้ที่ เว็บไซต์ อย.www.fda.moph.go.th เลือก “เครื่องสำอาง” และคลิก “การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง” จากนั้นเลือกตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง” ภก.สมชาย กล่าว