“วธ.- เลย” สืบทอดประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

ผู้จัดการออนไลน์

       

       “วธ.- เลย” ร่วมสืบทอด “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” 5 ชาติ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม เกาหลีใต้ ร่วมโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ปี 61 วันที่ 16 - 18 มิ.ย. นี้
       


       วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการ จ.เลย หัวหน้าคณะนักแสดงจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมจำนวนมาก
       

       นายวีระ กล่าวว่า วธ. ร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มิ.ย. นี้ เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม การบริการที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขา ในการขับเคลื่อนประเทศไทย อาทิ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และประเพณีในการสร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 16 - 18 มิ.ย. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 16 มิ.ย.เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จ.เลย
       
       สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้าร่วมงาน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และเกาหลีใต้
       

       สำหรับประเทศกัมพูชา โดยคณะนักแสดงจากกรมศิลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดแสดงหน้ากากพื้นบ้าน ชุด ระบำชาวนา ซึ่งแสดงถึงช่วงฤดูการเพาะปลูก โดยชาวนาชาวไร่มักจะทำหุ่นไล่กาขึ้นเพื่อปกป้องพืชผลในท้องไร่ท้องนา ผู้แสดงจะแต่งกายเลียนแบบหุ่นไล่กา
       
       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยคณะหุ่นกะบองลาวจัดการแสดงชุด ระบำหน้ากากผีเซื้อ เป็นการแสดงระบำหน้ากากพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของเมืองปากลายเพื่อบูชาผีเซื้อ หรือในภาษาไทยเรียกว่า ผีเชื้อ หมายถึงผีบรรพบุรุษ
       
       เมียนมา คณะนักแสดงวัฒนธรรมรามายณะแห่งเมียนมา เป็นหนึ่งในคณะนักแสดงที่มีชื่อเสียงของกรมศิลปากรภายใต้กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม แสดงรามายณะ ตอน พระรามตามกวาง
       

       เวียดนาม นำศิลปะการแสดง “Tuong” มาจัดแสดง 2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุด “ระบำ Tu Tru” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ยิน - หยาง ความสมดุลของพลังจักรวาล และทิศต่างๆ ตามความเชื่อของประเทศฝั่งตะวันออก มักจะแสดงในงานพิธีสำหรับการต้อนรับ และขอพรให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขแก่ประเทศ และการแสดงชุด “ออนดินห์สังหารทา” ซึ่งมีลักษณะคล้ายการแสดงงิ้ว เป็นเรื่องราวของ Khuong Lin Ta และ Dong Kim Lan สองเพื่อนรักที่ต้องการปกป้องกษัตริย์ปกป้องเมืองด้วยการพิทักษ์เจ้าชายและพระสนมที่ถูกศัตรูจับตัวไป จึงเกิดเป็นเรื่องราวการต่อสู้และผจญภัยของเพื่อนรักทั้งสอง และ
       
       เกาหลีใต้ จัดการแสดงในชุด ละครฮาโฮ เบียวซินกุต ทัลลอรี เป็นละครรำหน้ากากพื้นบ้านที่มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมประจำปีของหมู่บ้านฮาโฮ แห่งเมืองอันดง เพื่อบูชาพระเจ้าความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรม
       

       จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร. 042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765
       
คำสำคัญ : ผีตาโขน

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้