ร.ร. ASB ทำบุญใหญ่ในโอกาสครบรอบ 35 ปี

ผู้จัดการออนไลน์

       

       โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (The American School of Bangkok หรือ ASB) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ในระดับอนุบาล ชื่อเดิมคือ “โรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน” ในวาระโอกาสที่โรงเรียนครบรอบ35 ปี อาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน ผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก จัดทำบุญใหญ่โรงเรียน โดยนิมนต์พระสงฆ์ 36 รูป โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีทางสงฆ์ เริ่มพิธีบวงสรวงโดย พระครูภาวนาพิลาส (หลวงตาวัชรชัย อินฺทวโส) บรรยายธรรม โดยพระภาวนาประชานุกูล (หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561นี้ เวลา 08.30– 13.00 น. ณ สาขากรีนวัลเลย์ ถ.บางนา-ตราด กม.15
       

       ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญทั้งศิษย์เก่าทุกรุ่น และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 35 ปี และพบปะสังสรรค์กัน สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ที่คุณภัทราวดี เพชร์หลิม (ปูน) โทร.088-956-4493
       
คำสำคัญ : ร.ร.ASB

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้