ปลูกหญ้าแฝก 1 แสนต้น เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระราชินี” ในรัชกาลที่ ๙

ผู้จัดการออนไลน์

       

       กทม.ร่วมประชาชนปลูกหญ้าแฝก 1 แสนต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน
       

       วันนี้ (10 ส.ค.) ที่บริเวณแก้มลิงบึงรับน้ำประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังนำผู้บริหาร กทม. เจ้าหน้าที่ และประชาชน ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แสนต้น ระยะทาง 2,000 เมตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ว่า โครงการแก้มลิงบริเวณบึงรับน้ำประชานิเวศน์ เป็นโครงการที่ กทม.น้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง มีความจุในการกักเก็บน้ำถึง 73,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยออกสู่คลองเปรมประชากร จึงได้มีการปลูกหญ้าแฝกในวันนี้เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงดำเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อม อีกทั้งเป็นการปลูกเพื่อยึดหน้าดินริมบึงรับน้ำประชานิเวศน์
       
       พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า หญ้าแฝกเป็นพืชที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขี้น เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาวแผ่กระจายตรงลงไปในดิน เป็นแผงและง่ายต่อการรักษา โดยมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ว่า
       
       “...ทุกคนควรจะได้สนใจสังเกต ศึกษาเรื่องราวบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับตัวเองให้มาก อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กน้อย เช่น ต้นหญ้า ซึ่งถ้าศึกษาพิจารณาให้ดีก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ หญ้านั้นมีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษ และหญ้าที่มีคุณอย่าง “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงและมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนา ทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี...”
       

       

       

       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้