จิตแพทย์แนะ ร.ร.จัดกิจกรรมวันแม่เหมาะสม เน้นแสดงความรู้สึก นึกถึงเด็กไม่มีแม่

ผู้จัดการออนไลน์

       

       จิตแพทย์แนะ ร.ร.จัดกิจกรรมวันแม่อย่างเหมาะสม เน้นลูกได้แสดงความรู้สึก ช่วยเด็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ชี้ กิจกรรมแสดงออกด้วยการสัมผัส ปิดโอกาสเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ ย้ำ เด็กที่สูญเสียแม่ ควรได้รับการดูแลด้วย
       

       วันนี้ (10 ส.ค.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะจิตแพทย์ กล่าวถึงกรณีดรามาบนโลกออนไลน์เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน ที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะกระทบกับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนยังคงเป็นสิ่งจำเป็น และเราเองก็แนะนำ เพราะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวและโรงเรียน หากไม่ทำกิจกรรมเลยจะกลายเป็นอยู่แยกกัน เรื่องโรงเรียนก็อยู่เฉพาะโรงเรียน เรื่องครอบครัวก็อยู่แค่ครอบครัว อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมที่มีความอ่อนไหวกับเด็กบางกลุ่มจะต้องระมัดระวัง เช่น การจัดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งเป้าหมายของการจัดงานวันแม่ คือ การให้เด็กทุกคนได้แสดงความรู้สึกต่อแม่ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า แม่อยู่กับเขาหรือไม่ได้อยู่กับเขา ถ้าเน้นตรงนี้เด็กทุกคนจะสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด แต่ถ้าไปเน้นว่า ต้องแสดงออกด้วยการสัมผัสก็จะลำบากสำหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่
       
       “ยกตัวอย่าง สมัยก่อนจะให้เด็กเขียนบทความแสดงความรู้สึกแล้ว นำกลับไปให้แม่หรือผู้ปกครอง ให้ครอบครัวที่บ้าน ซึ่งก็ลดปัญหาไปได้ เพราะเด็กทุกคนมีแม่อยู่แล้ว แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม แต่เขายังสามารถเก็บความรู้สึกที่มีอยู่ร่วมกันได้ เรื่องนี้โรงเรียนต้องมีความเข้าใจว่า เด็กที่สูญเสียแม่เองยังมีความอ่อนไหวอยู่ ก็ต้องได้รับการดูแลด้วย ส่วนเรื่องควรจัดหรือไม่ควรจัดกิจกรรมไหว้แม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ ตนตอบไม่ได้ เพราะบางที่สามารถจัดกรรมได้ดีโดยที่มีระบบการดูแล จัดการเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียนที่ต้องไปคิด ตัดสินใจว่า อะไรถึงจะพอเหมาะสำหรับนักเรียนของตัวเอง โดยคิดถึงคำว่าครอบครัว แน่นอนว่า เด็กต้องการทั้งพ่อและแม่ แต่บางครอบครัวยังมีคนอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์” พญ.พรรณพิมล กล่าว
       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้