ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

ผู้จัดการออนไลน์

       

วันนี้ ( 13 ม.ค.) เวลา 08.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ โดยให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี จำนวน 202 คน พระราชทานฉลากออมสิน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะ และความรู้ ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน
       
       การนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย


       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่สนามหญ้าที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ มีผู้ปกครองและบุตรหลานข้าราชบริพารจำนวนหลายพันคนที่เดินทางมาจาก ที่พักอาศัยของตนเองทั้ง พุทธมณฑลสาย 7,ติวานนท์,บางซื่อ, บางบอน, ท่าวาสุกรี, สนามม้านางเลิ้ง, เกียกกาย, อู่ทองนอก, โยธี, ร.1พัน 4 รอ.และ ร.1พัน 2รอ. ตลอดจนข้าราชบริพารฯ ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเอง และบุตรหลานที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนของเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มาร่วมกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมราชเลขานุการในพระองค์ฯ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานครฯ ต่างได้มาจัดกิจกรรมให้บุตรหลานข้าราชบริพารได้ร่วมสนุกและรับของรางวัลกันอย่างคึกคัก
       
       ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 ได้ยึดมั่นตามพรปีใหม่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้เด็กและเยาวชน มีกำลังกาย มีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีสติรู้เท่าทัน และได้เห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา ในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และยึดมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการดำรงตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์งานศิลปาชีพ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานพระราโชบายไว้โดยต่อเนื่องและมั่นคง
       
คำสำคัญ : ร.10

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้