ครม.อนุมัติเงินชดเชย ธ.ก.ส.ประกันยุ้งฉาง 906 ล.ปีการผลิต 58/59

ผู้จัดการออนไลน์

       
       
       นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดปัญหาขาดทุนจากโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 58/59 ชดเชยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 906 ล้านบาท จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี หลังจาก ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ให้แก่ชาวนา และสหกรณ์การเกษตร รวม 74,497 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 514,140 ตัน สินเชื่อ 6,749 ล้านบาท แต่มีเกษตรกรชำระหนี้เพื่อขอไถ่ถอนข้าวเปลือก จำนวน 45,870 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 293,792 ตัน สินเชื่อ 3,856 ล้านบาท ข้าวเปลือกคงเหลือต้องระบายอออกสู่ตลาด จำนวน 208,578 ตัน ยอดสินเชื่อ 2,760 ล้านบาท แต่มีรายได้จากการระบายข้าวเปลือกขายได้ 1,853 ล้านบาท ขาดทุนวงเงิน 906 ล้านบาท จึงเสนอให้รัฐบาลชดเชยภาระขาดทุน สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายในปี 59/60 ไม่ประสบปัญหาขาดทุน จึงไม่ต้องขอชดเชยจากรัฐบาล

       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้