"บิ๊กจอม"ประดับเครื่องหมายการบินแก่พลเรือน พร้อมมอบโอวาทใช้ความรู้ร่วมพัฒนาประเทศ

MGROnline

       
       
       พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินพลเรือน ทอ. และมอบประกาศนียบัตรสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือน ทอ. รุ่นที่ 71

       
       นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้ม ผู้บังคับการกองบิน 6 กล่าวรายงานว่า สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ รุ่นที่ 71 มีจำนวน 35 คน ซึ่งเป็นบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 604 กองบิน 6 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีการฝึกอบรมวิชาการ 183 ชั่วโมง ฝึกบินภาคอากาศคนละ 40 ชั่วโมง
       
       โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวให้โอวาทกับผู้สำเร็จการฝึกบิน ว่า ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของทุกท่านในวันนี้ กิจการด้านการบินนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกองทัพอากาศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบิน เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบิน เข้ามารับการฝึกบินที่หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ผู้สำเร็จการฝึกบินมีขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพถึงระดับที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินสำรอง สนับสนุนนักบินประจำกองได้ในทันทีเมื่อมีเหตุจำเป็น และขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ และประสบการณ์ด้านการบิน ไปใช้เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต