รอง ปธ.สนช.แจงไม่ยื่นตีความร่าง พ.ร.ป. ส.ส.กันครหายื้อเลือกตั้ง

ผู้จัดการออนไลน์

       
       
       นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีที่ สนช. ไม่ส่งตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้ชี้แจงไปแล้ว โดยเฉพาะในประเด็นการให้ผู้ติดตามกาบัตรลงคะแนนให้ให้ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิ ป้องกันบัตรเสีย และจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้พิการด้วย รวมถึงหาก สนช. ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ก็จะมีแรงกดดันว่า สนช. ต้องการยื้อการเลือกตั้ง ซึ่ง สนช. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว พร้อมยอมรับถึงผลกระทบหากมีผู้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นดังกล่าวหลังการเลือกตั้งว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จะเป็นปัญหา แต่จะต้องขึ้นอยู่กับศาลว่าจะตีความอย่างไร

       
       รองประธาน สนช. ยังคาดการณ์ถึงการตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า บทเฉพาะกาลขัดต่อรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาลก็จะตกไป และกลับมาใช้บทหลัก ซึ่งจะไม่กระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้