กมธ.เกษตรฯ ลงพื้นที่บึงกาฬ ผลักดันหน่วยงานรัฐใช้ยางพารา

MGROnline

       
       
       นายพรศักดิ์ เจียรนัย ประธานอนุกรรมการผลผลิตทางการเกษตรและ โฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ นำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ เพื่อศึกษาดูงานและประชุมเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายางพารากับเกษตรกร นักธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง พร้อมเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพาราและถนนยางพาราดินซีเมนต์ โดยเกษตรกรได้เสนอให้ภาครัฐผลักดันโครงการที่สามารถนำยางพาราไปใช้ได้ และหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อที่จะได้ระบายผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรจะทำให้ราคายางพาราขยับตัวเพิ่มสูงขึ้น