ก.ท่องเที่ยวคาดสงกรานต์ปี 61 คึกคัก เงินสะพัดเกือบ 2 หมื่น ล.

MGROnline

       

วันนี้ (21 มี.ค.) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ว่า จะมีนักท่องเที่ยวไทยราว 3 ล้านคน เพิ่มจากปีก่อน 12 % และมีเม็ดเงินสะพัดในประเทศเกือบ 2 หมื่นล้านบาท เพราะมีการขยายวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน ซึ่งช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นราว 600,000 คน
       
       ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าจะเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ราว 530,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13% ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 165,000 คน เพิ่มขึ้น 38% ส่วนตลาดรองลงมา คือ ชาวญี่ปุ่นและมาเลเซีย 22% และเกาหลี และคาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18 % โดย ททท. ได้เตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยไว้ต่อเนื่อง