ขอนแก่นน้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง ร.10 ปรับใช้ลดอุบัติเหตุสงกรานต์

ผู้จัดการออนไลน์

       

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สรุปรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 วันที่ 14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 คน ผู้เสียชีวิต 1ราย สถิติสะสม 4 วัน (11-14 เมษายน 2562) เกิดอุบัติเหตุ 43 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 40 คน เสียชีวิต 6 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออำเภอเมืองและอำเภอแวงน้อย ทั้งนี้ที่ประชุมได้สั่งการให้ด่านทุกแห่งโดยเฉพาะด่านชุมชน ตรวจตราเข้มข้น เนื่องจากคืนนี้ที่บริเวณถนนข้าวเหนียวจะมีการเล่นคลื่นมนุษย์สุดถนน
       นอกจากนี้ ยังน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความห่วงใยเรื่องการสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาปรับใช้ ได้แก่ ให้หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสานงานให้มีจิตอาสาในการอำนวยความสะดวกการจราจรและบริหารจัดการให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้ลดลง ให้มีกำลังพลจิตอาสาเพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้กันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านชุมชนในเรื่องของการดื่มเมาแล้วขับและจำกัดพื้นที่การฉลองในช่วงเทศกาลไม่ให้ออกมาในพื้นที่ถนน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราถึงขั้นเสียชีวิต ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและประสานงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง และดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการลงโทษสูงสุด ในมาตรการเมาแล้วขับ เพื่อลดการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับอำเภอตำบล และหมู่บ้าน ให้หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกดำเนินการจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
       


ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้